Skoleelever bruker SmartDok

Fauske videregående skole er en av seks skoler som har tatt i bruk SmartDok i opplæringen til sine elever.

Ved landslinjen for opplæring i bruk av anleggsmaskiner og utstyr brukes appen akkurat som en virkelig bedrift bruker datafangstsystemet. Dette for å gi elevene en fordel når de kommer ut i arbeidslivet, og sørge for god dokumentasjon og kommunikasjon. Det skriver SmartDok i en pressemelding.

– Disse elevene har oppdaget fordelene med SmartDok og er gode representanter ute i næringslivet. De kjenner programmet og trenger liten eller ingen opplæring i bedriften de kommer til fordi de kan dette fra før. Ikke minst kan de komme med tips om «hvordan jobbe enda mer effektivt» til bedriften. De har også dokumentasjon over hva de har gjort i skoleåret, og er ofte pådrivere for at bedrifter som de kommer til må gå til innkjøp av SmartDok, sier anleggsplanlegger, Ketil Johansen ved Fauske vgs.

Annonse

Stor verdi for bedrifter

– Å simulere arbeidslivet er kanskje noe av det viktigste en elev kan være med på i skoletid. Nettopp dette er det Fauske VGS gjør. At disse dyktige elevene vil være gull verdt for næringslivet er det ingen som helst tvil om. Den praktiske erfaringen elevene innehar, kombinert med god kunnskap vil ha stor verdi for den bedriften som er så heldige å få en av disse elevene under sine vinger, heter det i pressemeldingen.

– Vi er organisert akkurat som en liten bedrift. Det vil si vi har noen funksjoner som ikke er vanlig i skole, som materialforvalter, vedlikeholdsplanlegger, verkstedplanlegger og min funksjon som anleggsplanlegger. Vi har ca. 30 maskiner som gravere, hjullastere, dumpere, dosere, gravelastere og veihøvler, forteller Ketil Johansen.

– Som anleggsplanlegger oppretter jeg prosjektene, legger inn dokumenter, henter ut fakturagrunnlag, lager skjema (sjekklister), legger til maskiner osv., samt oppretter og sletter nye brukere, sier Ketil om bruken av SmartDok.

Hva SmartDok brukes til

– Vi bruker SmartDok omtrent som en vanlig bedrift. Her er noen eksempler på hva vi dokumenterer gjennom systemet:

  • Elevene registrerer timer i prosjektene (maskintimer og manuelle), fører produksjon/forbruk av masser (massetransport), registrerer skjema for oppstart og vedlikehold, registrerer diesel og timeteller samt sender inn bilder som dokumentasjon.
  • Lærerne er prosjektadministratorer og attesterer timer, skriver feilmeldinger og kjørte km for biler, samt skriver dagsrapport.
  • Vedlikeholdsplanlegger planlegger service på maskiner ut fra innsendt timer, fører servicerapporter.
  • Verkstedplanlegger planlegger reparasjoner i forhold til innsendte feilmeldinger, arbeidsrapporter, historikk på maskinene, fører servicerapporter og status på reparasjoner.
  • Materialforvalter har registrert verktøy og utstyr som ligger på forskjellige lokasjoner.
  • Vg3-elevene skriver arbeidsrapport etter utført reparasjon og skriver servicerapporter etter utførte service.

De andre anleggslinjene som har tatt i bruk SmartDok i undervisningen er Kirkenes, Os, Kleppe, Arendal og Flisa.