Miljøkravene kommer

Vegvesenet vil begynne å stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift i sine kontrakter. MEF har innspill.

Det kommer vel neppe som noen overraskelse, men tiltak er nå på gang for å senke CO2-utslippene i anleggsbransjen.

– Vi må få i gang skiftet fra avgiftsfri rød diesel til biodrivstoff eller elektrisk drift. Vegvesenet kommer til å stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift i kontraktene, sier Karl Sigurd Fredriksen til vegnett.no.
Han leder prosjektet Krav om Klimakutt i Konkurransegrunnlag (KraKK) i Statens vegvesen.

Annonse

Biodiesel

Byggebransjen ligger foran anleggsektoren når det gjelder miljøkrav, hvor el- og batteridrevne maskiner og utstyr allerede er i bruk på en rekke byggeplasser. Dette er imidlertid mindre og mer stasjonært utstyr enn det som trengs for anleggsdrift.

– Den teknologiske virkeligheten er at vi ikke har alternativ som kan erstatte diesel for tyngre mobilt anleggsutstyr, sier Fredriksen.

– Skal biodrivstoff være en viktig del av klimaløsningen, blir vi raskt avhengige av en nasjonal produksjon basert på avfall, i hovedsak fra skog. De nasjonale ambisjonene for biodrivstoff til veitrafikken er allerede store, påpeker han.

Vegvesenet, ved KRaKK, vurderer bl.a. krav om produktdeklarasjoner, hybridgravemaskiner (diesel/batteri), biodiesel, Steg IV/Euro VI-motorer og innmelding av masser i tippnett (som Anleggsmaskinen har skrevet om tidligere).

Fagsjef næringspolitikk i MEF, Håvard Almås (Foto: Jørn Søderholm).

Fagsjef næringspolitikk i MEF, Håvard Almås (Foto: Jørn Søderholm).

Må unngå feilaktig konkurransefortrinn

Miljøvennlige tiltak i anleggsbransjen er noe Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) jobber mye med. Fagsjef næringspolitikk i MEF, Håvard Almås, uttaler til Anleggsmaskinen at det er grunn til å forvente strengere klimakrav i de offentlige anleggskontraktene i tiden som kommer.

– Dette gir både utfordringer og muligheter når det gjelder markedstilgang for våre medlemsbedrifter. Ved utarbeidelsen av klimakrav har MEF imidlertid noen viktige overordnede prinsipper som bør følges, sier Almås.

– Eventuelle klimakrav må kunne følges opp og kontrolleres av byggherren. Det må ikke bli slik at den som er best til å «skryte» i anbudsfasen får et feilaktig konkurransefortrinn, slår han fast.

– Videre bør kravene utvikles i samarbeid med bransjen, maskinleverandørene inkludert. Og kravene må legges på et overkommelig nivå, slik at konkurransen i kontraktene ivaretas, avslutter han.