Lemminkäinen med storkontrakter i nord

Lemminkäinen skal legge totalt 34 000 tonn asfalt for Leonhard Nilsen og Sønner AS (LNS) på E6 Storsandnes-Langnesbukt og Bjarkøyforbindelsen.

– Leonhard Nilsen og Sønner AS er en svært viktig og kompetent entreprenør i regionen. Vi er glade for at de har valgt oss som partner i disse prosjektene. Vi ser fram til et godt samarbeid med LNS, forteller Kenneth Tangen i en pressemelding. Han er avdelingssjef i Lemminkäinen Finnmark/Harstad.

Kan kjøre E6

I prosjektet «E6 Alta vest» skal Statens vegvesen oppgradere dagens E6 til stamveistandard. Strekningen Storsandnes-Langnesbukt er én av seks delstrekninger. Her skal noe vei oppgraderes, og det skal bygges drøyt to kilometer tunnel. Veien skal være ferdig i løpet av 2017.

Annonse

– I Lemminkäinen lever og ånder vi for og av bedre veier. Å være med på oppgradering av dagens dårlige E6 er meningsfullt. Vi vil jo at folk skal få kjøre E6, den strakeste veien, også i framtida, humrer Tangen med referanse til den kjente DDE-hiten.

Knytter lokalsamfunn sammen

Bjarkøyforbindelsen er det største veiprosjektet Troms fylkeskommune driver. Her skal øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy få veiforbindelse som binder dem tettere til Harstad. Det største løftet er en undersjøisk tunnel på 3,2 kilometer. Tunnelen har et fall på 129 meter til det laveste punktet. Prosjektet skal være avsluttet til sommeren 2018.

– Veiforbindelser er viktig for utviklingen i lokalsamfunn. Bjarkøy er allerede en del av Harstad kommune, og vil med den nye tunnelen være knyttet sammen med resten av kommunen. Vårt bidrag er asfalteringen, men vi er med på noe som er stort og viktig, sier Tangen.

Viktig for Lemminkäinen

E6-prosjektet er 20 000 tonn asfalt, mens Bjarkøyforbindelsen er 14 000 tonn asfalt. Prosjektene gir aktivitet utover i 2017.

– De nordligste fylkene er viktige for Lemminkäinen. Det er også viktig for oss at samarbeidspartnerne våre velger oss om igjen, det viser at vi er konkurransedyktige, sier Kenneth Tangen.

Arbeidet i Storsandnestunnelen starter opp nesten umiddelbart, mens på Bjarkøyforbindelsen begynner asfalteringen litt senere i år.

– Totalt er det ca. 15-18 personer som vil være i aktivitet på disse to prosjektene utover året, avslutter Tangen.