Fikk sin åttende kontrakt med Bybanen

NCC har signert kontrakt med Bybanen Utbygging i Bergen på et forprosjekt på Store Lungegårdsvann til en verdi av 54 millioner kroner.

NCC har gjennom åtte kontrakter gjennomført arbeider for Bybanen på til sammen NOK 1,5 milliarder.

– Bybanen Utbygging har igjen valgt NCC, noe vi er utrolig stolte over. Vi har gang på gang vist at vi klarer å gjennomføre store kompliserte prosjekter for kunden, og selv om dette er et av de mindre prosjektene, så betyr ikke det at det er mindre komplisert av den grunn, sier Henning Simonsen, distriktssjef i NCC, i en pressemelding fra selskapet.

Annonse
Illustrasjon: Bybanen Utbygging

Illustrasjon: Bybanen Utbygging

Oppstart etter påske

Oppdraget NCC nå har fått i denne forbindelsen består av å fylle ut i overkant av 500 000 kubikkmeter med steinmasser opp til kote -4 langs nord-østsiden av Store Lungegårdsvann. Utfyllingen gjøres for å erstatte grøntområdet med gang- og sykkelsti som bybanen vil legge beslag på. Prosjektet omfatter transport, mottak, sjøtransport og utlegging av fyllingsareal i Store Lungegårdsvann.

Det er NCC i samarbeid med sitt datterselskap Sjøentreprenøren AS som gjennomfører arbeidene. Arbeidene med massetransport starter opp like over påske og ferdigstilles i desember 2018.

NCC skal fylle over 500 000 kubikkmeter steinmasser opp til kote -4 langs nord-østsiden av Store Lungegårdsvann. (Foto: Christine Hvidsten/Bybanen Utbygging).

NCC skal fylle over 500 000 kubikkmeter steinmasser opp til kote -4 langs nord-østsiden av Store Lungegårdsvann. (Foto: Christine Hvidsten/Bybanen Utbygging).

Midlertidige transportveier

Det vil i anleggsperioden være nødvendig å bygge midlertidige transportveier for å frakte inn masser med bil for omlasting til lekter. Massene transporteres med bil via Møllendalsveien og Nygårdstangen. Omlasting til lekter planlegges i hovedsak ved Grønneviksøren og Nygårdstangen.