Oppkjøp og etablering i Oslo

Ramudden AS har kjøpt Follo-selskapet Skilt og Vedlikehold. Nå etableres ny avdeling på Hvam nord for Oslo.

Ramudden AS har tatt mål av seg til å bli landsdekkende på løsninger og materiell for veisikring. Selskapet holder stø kurs for å nå målsettingen.

– Vi er veldig godt fornøyd med oppkjøpet av Skilt og Vedlikehold. Selskapet har drevet veldig godt fra de ble etablert i 2008 og vil tilføre oss verdifull kompetanse. I tillegg gir det oss en flott mulighet til å tilby kunder våre totalløsninger i østlandsområdet der vi forventer å se størst vekst i tiden fremover, sier adm. dir. i Ramudden, Jon Ola Stokke, i en pressemelding.

Annonse

Gode markedsutsikter

Ramudden er et ekspansivt rådgivnings- og utleieselskap som tilbyr løsninger og materiell for trygge arbeidsplasser på og langs vei. Fra tidligere har selskapet avdelinger i Sandnes, Bergen og Støren syd for Trondheim. Nå plusses det på med to nye avdelinger i Oslo-området.

– Markedet for vei og annen kritisk infrastruktur er i god utvikling i Norge. Mange store prosjekter skal igangsettes i årene som kommer, samtidig er regelverket er i endring og stiller stadig strengere krav til entreprenører som skal jobbe i trafikken. Vi er godt i rute for å nå målsettingen om å bli en landsdekkende aktør og vi vurderer løpende tomter for etablering av nye avdelinger. Våre eiere har finansielle muskler for i støtte opp vekststrategien dersom ytterligere oppkjøp skulle bli aktuelt, sier Stokke.

Ideelt

Gründere og eiere av Skilt og Vedlikehold, Erik Persson og Knut Persson, er veldig fornøyd med oppkjøpet og forteller at de en stund har vært på utkikk etter nye eiere som kan bidra til videre utvikling og vekst for selskapet.

– Ramudden er en ideell eier for oss. De har erfaringen, kompetansen og ikke minst ressursene som skal til for å bringe oss videre. Gjennom oppkjøpet utvides også tjenestespekteret. Vi bringer eksempelvis inn mer kompetanse og utstyr rettet inn mot høyhastighetsveinett, forteller Persson, og legger til at alle ansatte i Skilt og Vedlikehold blir med videre, i tillegg til at tidligere ledelse kommer inn på eiersiden i Ramudden.