Milliondryss til gang- og sykkelveier

– Vi ønsker å ta bedre vare på myke trafikanter, og derfor bevilger vi nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017.

– Pengene skal brukes til å raskt få på plass tiltak som øker fremkommeligheten for gående og syklende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

50 kommuner/fylkeskommuner

Tilskuddene fordeles til 50 forskjellige kommuner og fylkeskommuner og til 80 ulike tiltak. Statens vegvesen mottok totalt 64 søknader om tilskudd.

Annonse

– Jeg er glad for at vi nå kan gi ekstra midler til såpass mange spennende tiltak over hele Norge. Dette vil utvilsomt bidra til bedre trafikksikkerhet, sier samferdselsministeren.

Mest til Nord-Trøndelag

Tiltakene som har fått tilskudd innebærer blant annet oppmerking av sykkelfelt, sykkelparkering, turveier og bedre skilting. Nord-Trøndelag får den største utbetalingen med 15,27 millioner kroner.

Se full oversikt over forslag til tildeling av midler her.