Kompressor fikk kjøreforbud fordi den var uregistrert

Kontrollør fra Statens vegvesen hadde sin egen tolkning av kjøretøyforskriften. Det kostet eieren av denne kompressoren to dagers arbeid.

SVARSTAD: Et blåselag fra GDA AS var på vei til et oppdrag i Oslo 24. januar. I Asker ble det stopp. En tjenestemann fra Statens vegvesen nedla kjøreforbud på kompressoren, fordi den manglet registrering.

Påstand om nytt EU-direktiv

– Vi ble vinket inn av en kontrollør. Han påsto at kompressoren er en tilhenger, og skal dermed registreres som en tilhenger. Vi prøvde å argumentere med at det er et tilhengerredskap, og dermed i forskriften fritatt for registreringsplikt. Det hjalp ikke. Kontrolløren mente at et nytt EU-direktiv krever at også tilhengerredskap skal registreres. Direktivet var til og med så nytt at det ikke har kommet inn i forskriften ennå, påsto kontrolløren. Vi kom ikke videre, og måtte hente tilhengeren med kranbil dagen etter.

Annonse

Overivrig tjenestemann fra Statens vegvesen

Ove Dahl, daglig leder og deleier i GDA AS sukker oppgitt.

Det er ingen svenskevits han forteller, men historien om en overivrig tjenestemann i Statens vegvesen.

Kravet var bare tull. Med en tolkning av lovverket han er helt alene om, greide  SVV-kontrolløren å forsinke GDA i utførelsen av oppdraget med nær to dager, og påførte selskapet kostnader på 20-30 000 kroner.

Ikke registreringspliktig

Etter Kjøretøyforskriften er tilhengerredskap – herunder kompressorer og arbeidsbrakker – ikke registreringspliktig. Det bekreftes også skriftlig fra Vegdirektoratet i en epost i etterkant av hendelsen med GDAs kompressor.

– Tilhengerredskap som kompressor, lift o.l. er ikke registreringspliktig, så fremt de ikke er innrettet for transport av personer eller gods, skriver Vegdirektoratet.

Vinket gjennom

Kompressoren ble forevist trafikkstasjon i Tønsberg uken etter. Der ble den vinket gjennom, vurdert som ikke registreringspliktig tilhengerredskap.

I mellomtiden hadde 2-3 mann brukt en dag på kontoret i et forsøk på å finne ut av EU-direktivet kontrolløren var så opptatt av, og blåselaget ble stående med halvannen dags uproduktiv ventetid.

– Man må følge spillereglene

– At Statens vegvesen er ute på veien og kontrollerer er bra. Det trenger vi alle sammen. Det er helt greit å bli stoppet og kontrollert. Men da må man følge spillereglene ordentlig. Det er tullete at én person skal kunne gjøre ting ut fra en egen tolkning som alle andre er uenig i. Det koster oss mye tid og penger, sier Ove Dahl.

GDA AS kommer til å rette erstatningskrav til Statens vegvesen for kostnader til kranbil og tapt arbeidsfortjeneste.

SVV beklager

– Vi beklager at vi her har gitt motstridende svar på to forskjellige trafikkstasjoner. Vi jobber med å få til en felles forståelse for hvordan reglene skal tolkes for å unngå lignende hendelser i framtiden, sier avdelingsdirektør Espen Andersson i kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet.

– Er det noen kommende endring i kjøretøyforskriften på gang, som vil gjøre tilhengerredskap som kompressorer, lifter og arbeidsbrakker registreringspliktig?

– Nei, det er det ikke.

Kan erstatte tap

– Har SVV praksis for å dekke kostnader og tapt arbeidsfortjeneste påført i forbindelse med kontroll av etatens tjenestemenn, dersom det viser seg å være gjort feil under kontroll?

– Ja, det har vi. Dersom noen mener de har fått feilaktig reaksjon fra oss, kan de skrive formell klage til oss. Kontaktskjema finnes på vegvesen.no, sier Andersson.