Historisk høy ordrereserve

AF Gruppen leverte også i 2016 et milliardresultat og selskapet har en historisk høy ordrereserve.

God drift og en sterk finansiell posisjon gir et godt fundament for videre vekst, skriver selskapet i en pressemelding.

Omsetningen i 2016 var på 11,876 milliarder kroner (mot 12,398 året før). Foreløpig resultat før skatt for 2016 var 1,040 mrd. kroner (1,004), tilsvarende en resultatmargin på 8,8 % (8,1 %).
Omsetning for 4. kvartal var 2,892 mrd. kr (3,509). Resultat før skatt i 4. kvartal var 340 millioner kroner (382) tilsvarende en resultatmargin i kvartalet på 11,8 % (10,9 %).

Annonse

Historisk høy

AF Gruppens ordrereserve var 15,332 mrd. kr (11,183). Kontantstrøm fra driften ble 306 mill. kr (395) i 4. kvartal og 822 mill. kr (1 418) i 2016.

Sykefravær

AF stiller, ifølge pressemeldingen, de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Derfor inkluderes tall fra underleverandørene i skadestatistikken. H-verdien for 4. kvartal var 0,8 (1,0). For 2016 var H-verdien 1,3 (1,0).
Det samlede sykefraværet for 4. kvartal var 3,8 % (3,5 %). For 2016 var sykefraværet 3,7 % (3,7 %).

AF Gruppen har en sterk finansiell posisjon og konsernet hadde pr. 31.12.16 netto rentebærende fordringer på 606 mill. kr (593). For 2016 er det foreslått et utbytte for 1. halvår på NOK 5,00 (5,00) per aksje.

Oppkjøp

Avtalen om kjøp av 70 prosent av aksjene i Kanonaden Entreprenad AB ble gjennomført 9. februar 2017. Kanonaden Entreprenad AB og dets datterselskaper hadde en omsetning i 2016 på 708 millioner svenske kroner og har 188 ansatte.

– AF Gruppen har en historisk høy ordreinngang og våre medarbeidere fortsetter å levere imponerende resultater. Høy ordrereserve, god drift og en sterk finansiell posisjon gir oss et godt fundament for å realisere strategien frem mot 2020, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen i pressemeldingen.

– Oppkjøpet i Kanonaden Entreprenad er ett steg i denne strategien og styrker vår tilstedeværelse i Sverige. Sentralt i vår kultur er fokuset på helse, miljø og sikkerhet. Målet om null arbeidsrelatert fravær setter standarden for all vår drift. Ambisjoner om videre lønnsom vekst følges derfor av et sterkt ledelsesfokus på helse og sikkerhet, avslutter Grongstad.