Du kan varsle Vegvesenet

En egen kanal skal sørge for trygg, og anonym varsling av kritikkverdige forhold og kriminell aktivitet.

Både publikum, leverandører, ansatte i Statens vegvesen og personer tilknyttet anlegg Vegvesenet har ansvar for skal kunne bruke kanalen, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

– Ikke nøl

– Denne kanalen kan bli et viktig bidrag for å få belyst hendelser vi ønsker å komme til livs. Sitter du med konkrete bevis, eller bare en dårlige magefølelse? Ikke nøl med å bruke kanalen vår og la våre folk gjennomgå informasjonen din. Jeg vil heller ha et varsel for mye, enn et for lite, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Annonse

Kritikkverdige forhold

Den nye kanalen er ment for rapportering av:

 • Kritikkverdige forhold hvor Statens vegvesen er part.
 • Samfunnsskadelig og kriminell aktivitet relatert til trafikanter og kjøretøy hvor Statens vegvesen ikke er part.

Hva kan du varsle om?

– Merk at du kan bruke kanalen vår i visshet om at du kan gjøre det 100 prosent anonymt, men oppgi gjerne personlige opplysninger hvis mulig. Det kan gjøre det enklere å behandle ditt varsel, sier Gustavsen.

Typiske eksempler på kritikkverdige forhold hvor Statens vegvesen er part kan være:

 • korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
 • brudd på lover, regler og retningslinjer
 • svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse
 • arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav
 • uforsvarlig saksbehandling

Andre eksempler

Eksempler på samfunnsskadelig og kriminell aktivitet knyttet til trafikanter og kjøretøy hvor Statens vegvesen ikke er direkte part, kan være:

 • ikke godkjente verksteder
 • ulovlige trafikkskoler
 • ulovlig ombygging av kjøretøy
 • juks ved teoriprøver
 • transportkriminalitet.

Følg saksgangen

Alle varsler mottas av internrevisjonen i Statens vegvesen, og blir saksbehandlet av henholdsvis internrevisjonen eller Seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet.
Etter at du har sendt varselet kan du følge med på saksgangen.