Bygger Nordens største vindpark

Fosen Vind har tildelt Veidekke Entreprenør anleggskontrakten for den største av de seks vindparkene på Fosen i Trøndelag.

I april begynner arbeidet med å bygge 60 km internveier, 80 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Storheia vindpark. Oppdraget er verdt om lag 400 millioner kroner (eks. mva.).

Anleggsmaskinen har tidligere skrevet om Johs. J. Sylterns oppdrag på vindkraftprosjektet på Fosen.

Annonse
Adm. di. Dag Andresen i Veidekke Entreprenør (t.v.) og styreleder Steinar Bysveen i Fosen Vind DA signerte avtalen. (Foto: Veidekke).

Adm. di. Dag Andresen i Veidekke Entreprenør (t.v.) og styreleder Steinar Bysveen i Fosen Vind DA signerte avtalen. (Foto: Veidekke).

Fjerde vindkraftprosjekt

– Vi er stolte over å ha blitt valgt og glade for å få være med på byggingen av nok et vindkraftprosjekt. Dette blir det fjerde i rekken for oss i løpet av de siste årene. Byggingen av vindparker er viktige og fremtidsrettede oppdrag, og vi gleder oss stort over å ta del i det grønne skiftet i Midt-Norge sammen med Statkraft og Fosen Vind, sier avdelingsleder Erik Eiane i Veidekke i en pressemelding.

1 mrd. kWh pr. år

Storheia vindpark er den største av de seks vindparkene som Statkraft bygger ut for Fosen Vind DA. Når vindparken er ferdig, vil den være Nordens største vindpark på land. Den årlige kraftproduksjonen vil tilsvare strømforbruket i 50.000 norske hjem, mer enn én milliard kilowattimer.

Infrastrukturen Veidekke skal bygge i vindparken omfatter følgende hovedelementer:

  • 80 turbinfundamenter med tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner
  • Ca 60 kilometer internveier, inkludert kabelgrøfter, optiske fiberkabler og 36kV høyspenningskabler
  • Trekking av cirka 300.000 meter med kabler
  • Oppføring av ett servicebygg, en transformatorstasjonsbygning og tre transformatorceller

Anleggsarbeidene tar til i april/mai, og når arbeidet er ferdigstilt vil vindparken være klar for montasje av vindturbiner fra andre kvartal 2019.

Les mer om prosjektet her.