Bygger gang-/sykkelvei i Bergen

NCC skal bygge gang- og sykkelvei til 48 millioner kroner i Bergen.

Kontrakten på utbygging av gang-og sykkelvei på Fv. 540 mellom Straume og Sandeidet i Bergen ble inngått mellom NCC og Statens vegvesen fredag 10. februar.

110 meter lang gangbro

Eksisterende gang- og sykkelvei legges om og utvides for å skille gående og syklende. I tillegg etableres det en ny gangbro på cirka 110 meter over Fv. 540 ved utløpet av Sælevatnet. Det skriver NCC i en pressemelding.

Annonse

Sterk konkurranse

– Vi synes det er ekstra kjekt å vinne dette anbudet i sterk konkurranse med en rekke av de flinkeste entreprenørene her på Vestlandet. Statens vegvesen er en velkjent og viktig kunde for oss, og vi skal bidra til at prosjektet utføres på en sikker og profesjonell måte, sier Øystein Mehl Eide, prosjektleder i NCC i pressemeldingen.

Kontrakten omfatter blant annet mottak av ca. 180 000 kubikkmeter stein til fylling i Sælevatnet, rivning av 2 boliger, opparbeidelse av cirka 1 000 meter gang- og sykkelvei, omlegging og utbedring av Fv. 540 ved Sandeide, bygging av gangbro på cirka 110 meter med et tverrsnitt på cirka 4,3 meter og utvidelse av Sælenkanalen i regi av Bergen Kommune. Arbeidet på Fv.540 ferdigstilles i slutten av juni neste år.

Lukten av fersk betong

– Prosjektorganisasjonen vår har vært samlet siden nyttår, og vi gleder oss over at vi nå endelig kan starte kontraktsinngåelser, samhandling og så snart som mulig sette spaden i jorda. Vi ser virkelig frem til å kjenne lukten av fersk betong igjen, sier Eide.

– Vi har hatt mange flotte prosjekter i Bergensområdet som nylig er avsluttet, og det er derfor ekstra gledelig å fortsatt kunne tilby kort reisevei til en del av våre mange dyktige ansatte som er bosatt i nærområdet, sier Eide med et smil.