Bedre for de mindre

Næringsministeren oppfordrer offentlige innkjøpere til å vurdere kontraktsoppdeling og ikke stille strengere krav enn nødvendig. MEF roser initiativet.

– Det er både viktig og positivt at næringsministeren gir tydelige signaler til de offentlige innkjøperne. Utfordringene når det gjelder unødvendig strenge kvalifikasjonskrav, fravik fra standardkontrakter og offentlige prosjekter som er utenfor rekkevidde for de mindre bedriftene er noe MEF har tatt opp med myndighetene. Her har næringslivet blitt hørt, sier Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en pressemelding.

Tilrettelegges for de mindre

Nye regler for offentlige innkjøp trådte i kraft 1. januar i år. I et brev til 700 offentlige innkjøpere påpeker næringsminister Monica Mæland at reglene blant annet skal tilrettelegge for mindre leverandørers deltakelse i konkurransene. I tillegg til å vurdere om anskaffelsene kan deles opp i delkontrakter blir de offentlige innkjøperne i brevet oppfordret til å:
• bruke kontrakter som er balanserte og gjerne standardkontrakter.
• gjøre seg kjent med markedet og ikke stille strengere krav enn nødvendig.
• gjøre de mindre anskaffelsene kjent, for eksempel ved frivillig kunngjøring.

Annonse

Betydelig handlingsrom

Offentlige innkjøpere har imidlertid et betydelig handlingsrom, og kan i stor grad velge om de vil følge anbefalingene. MEFs Trond Johannesen mener det er viktig at næringslivet fortsatt følger med på innkjøpspraksisen rundt om i landet.

– De offentlige innkjøperne bør lytte til signalene fra næringsministeren. MEF vil også framover være en pådriver for at viktige oppdragsgivere for medlemmene våre gjør gode innkjøp. Når det gjelder markedstilgang har vi i innspillet vårt til statsbudsjett 2018 bedt om at det utredes en innkjøpsmodell som i større grad forplikter oppdragsgivere til å tilpasse kontraktene til de mindre bedriftene, avslutter Trond Johannesen.