Veiutbygging gir økt produktivitet og verdiskaping

På oppdrag for Nye Veier har Menon Economics beregnet produktivitetseffekter av fem veiutbygginger som reduserer reisetid.

De fem utbyggingene som er analysert, består av en ny trase for store deler av E39 i Vest-Agder, ny ringvei rundt Kristiansand, oppgradering av E6 henholdsvis nord og sør for Trondheim og en del av E18 i nærheten av Porsgrunn.

Rapporten inneholder blant annet resultater i form av en rangering av utbyggingene basert på verdiskapingsgevinsten som følge av produktivitetseffekter per krone investert. Dette skriver Nye Veier på sine nettsider.

Annonse

Høyere BNP

Menon estimerer i rapporten hvordan reisetidsreduksjonene vil føre til økt produktivitet, gjennom at arbeidsmarkedene i kommunene blir tettere knyttet sammen. Utbyggingene som fører til størst reisetidsbesparelser for flest mennesker vil utløse de største produktivitetseffektene. Disse produktivitetsgevinstene vil gi utslag i økonomien i form av høyere BNP, både gjennom en direkte effekt og ved at man får et høyere BNP-nivå å vokse videre på i årene etter ferdigstillelse.