Rivningskomet river i seks nye Volvo

Seks nye Volvo er på vei til Norsk Saneringsservice. Selskapet har vokst fra null til 160 millioner på fem år.

På siste arbeidsdag i 2016 skrev Norsk Saneringsservice kontrakt med Volvo om levering av seks gravemaskiner i 2017.

  • 1 Volvo EC 220E,
  • 1 Volvo ECR235E
  • 2 Volvo EC300E med rett bom
  • 1 Volvo EC380E High Reach
  • 1 Volvo EC480E.

For riving

Alf Erlend Skeie (Norsk Saneringsservice), Kim Nymo (Volvo Maskin), Torbjørn Haugo (Norsk Saneringsservice) og David Kristianslund (Volvo Maskin) gratulerer hverandre med handelen. (Foto: Volvo Maskin)

– Alle maskinene er fullrustet for rivning. De vil gjøre Norsk Saneringsservice godt rustet for nye oppdrag over hele landet også i 2017, sier Volvo Maskin i en pressemelding.

Annonse

Norsk Saneringsservice har akkurat fylt fem år, og har i denne perioden hatt en imponerende vekst.

Planen ved oppstart av virksomheten var å øke med ca. 30 millioner i omsetning hvert år. Det har holdt – og vel så det.

I 2016 lander omsetningen på ca. 160 millioner. Firmaet har i dag ca. 60 ansatte.

River over hele landet

Maskinparken teller ca. 25 gravemaskiner, fire hjullastere, én dumper, to krokbiler og to maskintraller, i tillegg til knuseverk og vaskeanlegg.

Hovedkontoret ligger i Oslo, med avdelinger i Porsgrunn og Mosjøen, og for tiden utføres jobber fra Tromsø i nord til Stavanger i sør.

Rivning av bygg og andre konstruksjoner står for 85 prosent av arbeidet som utføres, mens resten er fjerning av forurensede masser og øvrig anleggsarbeid. Det utføres mye jobber for statlige kunder og for de store riksentreprenørene, men også små jobber som bolighus og forsikringsjobber.

Unngår å si «nei»

– Vi snur oss raskt, vi er fleksible og har korte beslutningsveier, sier daglig leder Torbjørn Haugo.

«Nei» er et ord man sjelden bruker der i gården, og selskapet tar også oppdrag i tilknytning til rivningsjobben.

F.eks. mindre betongjobber og asfaltering, slik at kunden får en totalløsning fra én entreprenør.

– Derfor valgte vi Volvo

– Grunnen til at valget falt på Volvo er erfaringene vi har med Volvo Maskin fra tidligere. Vi har vært veldig fornøyd med de to Volvo-maskinene vi bytter inn, det har vært lite tull med maskinene. Maskinene bruker lite diesel. Det er veldig viktig for totalregnestykket, og blir enda viktigere der det blir krav om å benytte HVO som drivstoff. Ellers er vi også godt fornøyd med High Reach maskinene fra Volvo, en maskintype Volvo Maskin har vært ledende på i Norge de siste årene, sier Torbjørn Haugo.

Driftssjefen har et litt annet fokus:

– Volvo Maskin har et godt serviceapparat over hele landet. Vi har god erfaring med oppfølgingen der vi har hatt større jobber, både i Tromsø, Grenland, Sørlandet, Stavanger og Mastemyr, sier driftssjef Alf Erlend Skeie.

Størst på Demarec

Norsk Saneringsservice er fra før Volvo Maskins største kunde på rivningsutstyr fra Demarec, som også inngår i denne leveransen.

– Klypene er bra, og multiprosessorene er raske i bruk. Men vi har også noen forslag til forbedringer, som vi vil ta opp i et møte som er planlagt med konstruktører hos Demarec i februar. Det er en fordel å få en komplett leveranse fra én leverandør, da er det lettere å løse saker som eventuelt måtte oppstå.

Maskinene er ikke kjøpt inn til noen spesiell jobb, men inngår i en naturlig utskiftning av maskinparken.

– Vi forventer god aktivitet framover, og med investeringen som nå er gjort er vi godt rustet til nye oppdrag, sier Torbjørn Haugo i pressemeldingen fra Volvo Maskin.