Dyre miljøtiltak

Klimakravene i anleggsbransjen kommer i stadig større grad, og entreprenørene bør være forberedt. Men billig blir det ikke.

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, og anleggsbransjen slipper ikke unna. Vi har allerede sett krav om såkalte fossilfrie anleggsplasser i Oslo.  Veidirektør Terje Moe Gustavsen uttalte på åpningsdagen av Arctic Entrepreneur at også Vegvesenet nå vil begynne å stille konkrete krav til utslipp i sine kontrakter.

– Selvsagt vil vi gjøre det på en samarbeidende måte, slik at det er praktisk gjennomførbart. I den første fasen er det sannsynligvis bruk av biodrivstoff som er mest aktuelt. Så dere må være forberedt på at det er den veien det vil gå, sa han.

Annonse

Hvordan skal dette så gjennomføres? For i motsetning situasjonen med elbiler, er det dårlig med økonomiske incentiver for å investere i miljøvennlige løsninger i anleggsbransjen. Biodiesel koster for eksempel vesentlig mer enn vanlig anleggsdiesel.

18,7 mrd. kroner

– Vi synes det er viktig med en realistisk diskusjon om klima, og det er viktig å diskutere tiltak som lar seg gjennomføre med eksisterende teknologi, sa Trond Johannesen, adm. dir. i MEF. Han fortalte at en kombinasjon av effektivisering, elektrifisering og HVO biodiesel kan gi svært betydelige utslippskutt i bransjen fram mot 2030.

– Anleggsbransjen har jo hatt en svært positiv utvikling når det gjelder reduksjon av klimautslipp. De siste syv årene har utslippene stått på stedet hvil, til tross for en kraftig økning i aktivitetsnivået. Beregningene våre viser at det er mulig å gjennomføre enda mer drastisk kutt i årene fremover, bl.a. ved å fjerne bruken av fossilt drivstoff. Men det har en kostnad, sa Johannesen.

– Vi har beregnet at dersom HVO biodrivstoff skal erstatte anleggsdiesel så vil det gi økte drivstoffkostnader for entreprenørene tilsvarende 7,4 milliarder kroner fram mot 2030. Og etter prishoppet på biodiesel etter nyttår vil kostnaden bli på hele 18,7 milliarder. Det er mye penger!

96 % utslippsreduksjon

Kan det være at utslippene ikke er så ille i transport- og anleggsbransjen som mange skal ha det til? I hvert fall sett i sammenheng med andre bransjer? Burde fokuset rettes andre steder? Det mener Kjell Arne Aurstad, styreformann i maskinentreprenør K.A. Aurstad AS.

– I 1992 begynte man å rense utslippene på autodiesel for veitransport. I dag har man kommet så langt at moderne teknologi med Euro 6-motorer, og tilsvarende Steg IV-motorer i anleggsmaskiner, har gitt en reduksjon i utslipp av partikler og NOx på hele 96 prosent. Utslippene fra en Euro 6-lastebil er nå langt mindre enn fra en vanlig personbil, sa han og pekte på en plansje.

Kjell Arne Aurstad i K.A. Aurstad AS og MEF-sjef Trond Johannesen. (Foto: Runar F. Daler).

Kjell Arne Aurstad i K.A. Aurstad AS og MEF-sjef Trond Johannesen. (Foto: Runar F. Daler).

– Dermed er det kanskje litt uforståelig at Euro 6-motorer blir nektet å kjøre i Oslo i dag, for jeg tror ikke det er den som gir den store forurensingen, sa han og siktet til den ene dagen i januar da det var forbudt å kjøre med dieselmotor i Oslo.

Feil ende?

Aurstad tok også opp utslippsforholdet mellom veitransport og sjøtransport, og brukte et cruiseskip som var å se i norske havner i fjor som eksempel.

– En slik båt slipper ut like mye klimagasser i timen som 950 Euro 6-lastebiler som kjører fra Oslo til Bergen. Og bare denne ene båten ankom Oslo havn 12 ganger i 2016. Da kan dere tenke dere hva slags utslipp og forbruk det dreier seg om. Så når man vet at utslipp fra sjøtransport står for hundrevis av ganger det som kommer fra veitransport og anlegg, så er vi litt paffe over at det ikke fokuseres mer på det, sa han.

– En annen ting er vedfyring, som utgjør 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis, mens veitrafikken utgjør fire prosent. Man burde kanskje se mer helhetlig og begynne i riktig ende?