Skal bygge firefelts i Drammen

Isachsen Anlegg AS har signert kontrakt på bygging av firefelts fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen.

Selskapet fikk jobben i konkurranse med fem andre entreprenører. Jobben er å utvide fv. 282 på sentrale Strømsø mellom Tamburgata ved Strømsø torg og vestover mot Telthusgata ved Strømsø kirke. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Halvannet års jobb

Jobben starter tidlig i februar 2017 og planlegges ferdig høsten 2018. Første del av jobben består i å bygge nye to felt av gaten på sørsiden av dagens gate inn mot idrettsanleggene på Marienlyst og videre forbi Strømsø senter.

Annonse

Når to nye felt av veien på om lag 700 meter er bygd ferdig, flyttes trafikken fra dagens gate over til den nye veien, mens dagens gate rehabiliteres.

Beplantes våren 2019

Det skal etter planen settes på firefelts trafikk på den nye fv. 282 fra Tamburgata til Telthusgata om drøye halvannet år.

Den omfattende beplantningen av den nye sentrumsgata med nærmere 300 trær og rundt 10.000 blomster og planter vil skje våren 2019.

Prosjektleder er Tom Hedalen og byggeleder er Thomas Holst i Statens vegvesen.