Vegvesenet kutter 181 stillinger

– Det er aldri hyggelig å snakke om at vi skal bli færre ansatte, og jeg har respekt for at noen kan føle uro forbundet med dette, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en melding på Vegvesenets nettsider.

– Vi legger opp til at bemanningen vil justeres ved hjelp av naturlig avgang, fortsetter han og viser blant annet til at Statens vegvesen har en turnover på rundt 400 personer i året.

Vegvesenet skal bruke 370 millioner kroner mindre på konsulenter neste år, og bemanningen justeres ned med 181 stillinger. Ved inngangen til 2016 var bemanningen i Vegvesenet på 7313 stillinger. Antallet skal være redusert til 7132 ved utgangen av 2017.

Annonse

Lavere omsetning i 2017

Omsetningen for Vegvesenet forventes neste år å bli seks prosent lavere enn i 2016. Det oppgis som en vesentlig årsak til at det nå skal tas grep på bemannings- og konsulentsiden.

Beregninger viser videre at tyngdepunktet i Vegvesenets omsetning flytter seg vestover, samtidig som totalnivået altså går ned. En konsekvens av dette er blant annet at bemanningen i regionene øst, sør og nord blir justert ned, mens bemanningen i Region midt ligger stabilt. Region vest får en vekst i antall ansatte i løpet av neste år.

Konsulentbruken kuttes

– Med tanke på hvordan omsetningen i Statens vegvesen vil fordele seg fremover så tar vi nå grep vi mener er helt nødvendige. Nå møter vi utfordringen knyttet til endring i omsetning på en offensiv måte. Vi skal kunne levere på de bestillingene vi får fra våre oppdragsgivere, og leve opp til forventningene samfunnet har til oss, sier Gustavsen til vegvesen.no.

Neste år skal Vegvesenets tjenestekjøp, i all hovedsak konsulentbruken, reduseres med ti prosent. I kroner og øre betyr det drøyt 370 millioner kroner.

Autosys-prosjektet blir derimot definert som så viktig at det er lagt opp til en økning i tjenestekjøp knyttet til dette prosjektet.