NHP3 er død. Lenge leve NHP4!

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) ble første gang lagt frem i 2001. Nylig var NHP-nettverket samlet for siste gang for planperioden 2013-2016 (NHP-3).

NHP-nettverket har i en årrekke vært en pådriver for mer miljøbevissthet i bygge- og anleggsnæringen. Det er ingen tvil om at bransjen har tatt store skritt i miljøvennlig retning siden oppstarten i 2001, og NHP-nettverket kan nok ta en god del av æren for det.

Nettverket består av 18 medlemsbedrifter og har de siste årene vært ledet av Norsk Industri, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

Annonse

NHP-4, 2017-2020

På det siste nettverksmøtet, som ble arrangert på MEF-huset i Oslo den 29. november, ble NHP-4 vedtatt, som ventet. NHP-4 gjelder fra 2017 til 2020 og har fokus på økt gjenvinning av bygg- og anleggsavfall, samt bedre håndtering av farlig avfall. Ledelsen for nettverket går nå fra Norsk Industri og Gunnar Grini over til BNL representert ved Rannveig Landet.

Nye faggrupper

Det blir også endringer i strukturen på arbeidsgruppene. Faggruppen Farlig avfall og miljøgifter skal nå ledes av NFFA, mens faggruppen Materialgjenvinning skal ledes av enten MEF eller Avfall Norge. Den tidligere faggruppen Informasjon og kunnskap avvikles og erstattes av den nye gruppen Prosjektering for ombruk og avfallsforebygging, som skal ledes av Forum for Miljøkartlegging.

De nye gruppene skal innen 10. januar definere hovedmål og handlingsplan for kommende planperiode.