Jernbaneverket vil halvere prosjekteringstiden

– Målet er å finne en arbeidsmetodikk som halverer tiden det tar å finne tekniske løsninger for jernbane, vei og annen infrastruktur, sier Kristin Lysebo i Jernbaneverket i en pressemelding.

InterCity er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. I dag planlegges og bygges det dobbeltspor mellom byer og tettsteder i åtte fylker på Østlandet. Arbeidet går fort unna, men skal likevel kunne akselereres kraftig. Det mener en bredt sammensatt FoU-prosjektgruppe (Forskning- og utvikling).

Kristin Lysebo er fagansvarlig for 3D i InterCity og etatens representant i utviklingsprosjektet. Øvrige deltakere kommer fra NTNU, Metier, Epsis, ViaNova Plan og Trafikk, Rambøll og Trimble.

Annonse

Samler ekspertisen

Før byggestart skal planleggere bokstavelig talt kartlegge terrenget, finne ideelle korridorer for togskinner og vurdere hvilke muligheter og hvilken risiko de forskjellige alternativene innebærer. Slikt medfører gjerne tusenvis av sider med utredninger, studier, programmer og analyser. Det er dette som utgjør prosjekteringsdelen av planleggingen. Den offentlige planprosessen vil som før innebære blant annet høringsrunder, lokalpolitiske vedtak og finansiering fra Stortinget, heter det i pressemeldingen.

Kristin Lysebo beskriver to «verktøy» som vil redusere tiden fagfolkene bruker på prosjekteringen:

– Vi bruker 3D-modeller og «samtidig prosjektering». Det går ut på at spesialister og beslutningstakere samles til intensive arbeidssesjoner, der vi diskuterer og løser komplekse tverrfaglige utfordringer, forklarer hun.

Modellen brukes av NASA

Når en beslutning er tatt, blir 3D-modellene oppdatert. Dermed kan alle umiddelbart se resultatet av den valgte løsningen.

– Dette er like mye et verktøy for beslutningstaking, som for prosjektering, sier prosjektansvarlig Erling Graarud fra ViaNova Plan og Trafikk i pressemeldingen.

Hvis spesialistene ikke finner løsninger de er fornøyde med, går de hvert til sitt og jobber videre med sine fagfelt. Så møtes de igjen, til ny diskusjon og nye beslutninger. Denne metodikken er brukt med stort hell i olje- og offshorebransjen, samt i den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA og flyindustrien.

Vant internasjonal pris

3D-modellen som benyttes kalles på fagspråket for Building Information Modeling (BIM). Dette er enkelt forklart en digital modell som bygges opp steg for steg: fra grunnfjell og øvrige grunnforhold, kabler og ledninger i bakken til flora og dagens bebyggelse. Dette gjør planleggingen av veier, jernbanespor og andre infrastrukturtiltak enklere. Modellen brukes til kvalitetssikring og kommunikasjon med alle involverte i prosjektet.

Nylig mottok Jernbaneverkets InterCity-prosjekt, Rambøll og Sweco den internasjonale prisen «AEC Exellence Awards» for sitt arbeid med 3D-modellering, i planleggingen av ny dobbeltsporet jernbane.