– Tenk sprengstoff-rutiner på forhånd

Kristian Bernhardsen holder ofte kurs for bergsprengere. Hver gang hører han nye historier om gjenstående sprengstoff som oppdages under boring eller utlasting. – Ha rutinene klare på forhånd, råder Bernhardsen.

BODØ: – Jeg har opplevd selv å få sprengstoff snurrende opp etter borstanga.

– Oi, hva tenkte du da? Og hva gjorde du?

Annonse

– Stoppet boringa. Deretter gikk det en pakke røyk – på trygg avstand – før det skjedde noe som helst mer, humrer Kristian Bernhardsen.

Instruktør på kurs

Kristian Bernhardsen er glad det gikk bra den gangen. Han er utdannet bergsprenger og bergsprengningsleder.

I tillegg til jobben som prosjektleder i Bernhardsen Entreprenør AS i Bodø er han mye brukt som instruktør på repetisjonskurs for bergsprengere som skal fornye sertifikater.

 

Gjenstående sprengstoff er for vanlig

Gjenstående sprengstoff i berget eller røysa er dessverre ingen sjeldenhet. Derfor er han glad bransjen nå begynner å fokusere på det.

– Det er mye fokus på dette nå. Hver eneste gang jeg holder et kurs hører jeg nye historier fra folk som har opplevd gjenstående sprengstoff. Om ikke daglig, så er det i alle fall noe som skjer ukentlig, sier Bernhardsen.

Både gammelt og nytt sprengstoff

Det gjelder både gammelt sprengstoff fra arbeider i tidligere tider som oppdages ved nye arbeider, og nytt sprengstoff fra tidligere salver i prosjektet.

Bernhardsen registrerer at det ofte kommer som en overraskelse når man finner sprengstoff, og det blir mye ”armer og bein”.

Han har erfart at det hjelper godt å ha rutiner klare på forhånd.

Rutiner på forhånd

– Arbeidet stanses når man finner sprengstoff. Så må det utarbeides rutine for det videre arbeidet. Det er akkurat den rutinen som kunne vært laget i starten, i arbeidet med risikoanalysen.

Her lister han opp flere typer rutiner som forslag:

  • Kontroll av berget før boring eller av røysa før lasting.
  • Hva gjør man ved mistanke om gjenstående sprengstoff?
  • Hvilke tiltak må settes i gang før man kan begynne boring eller utlasting?
  • Klare rutiner for hva borevognfører eller maskinfører skal gjøre ved funn av udetonert sprengstoff i forbindelse med boring eller lasting.

I mange tilfeller vil det falle helt naturlig for maskinfører eller borer å vite hvem som skal varsles ved funn.

Praktisk håndtering videre

Men det er viktig å tenke enda et skritt videre i praktisk håndtering.

Hva hvis det har blitt boret i gjenstående sprengstoff: Har bedriften en klar rutine for hva som skal skje?

– Skifter man stang? Hva gjør man med borstanga? Skal den merkes? Rengjøres? Eller slenges den bare sammen med de andre, spør Bernhardsen.

– Slenge den… Det er ingen som gjør det, vel?

Folk gjør mye rart

– Det er ikke alle som skifter stang selv om de har truffet sprengstoff i boring. Det er en selvfølge for noen. Men folk gjør mye rart. Derfor er det så viktig med rutiner i bedriften, sier Bernhardsen.

Det handler om å tenke gjennom og være bevisst på hva som kan skje. Det kan også handle om forundersøkelser i arbeidsområdet.

– Det må gjøres forundersøkelser, for å se om det er fare for å møte på gammelt sprengstoff. Hvis det har vært sprengt der før, så er det fare for det. Hvor mye innsats skal legges ned for å finne det? Hva er akseptabel innsats før man setter i gang med boring? I risikoanalysen bør vi fokusere på det. Hvor mye innsats? Hva slags hjelpemidler?

Problemet gjenstående sprengstoff

– Har vi gode nok hjelpemidler nå?

– Nei, opplagt ikke. Når vi borer i gjenstående sprengstoff og det smeller under utlasting… Da har vi ikke fått bukt med problemet gjenstående sprengstoff, sier Bernhardsen.

I firmaet der han jobber til daglig har de laget slike rutiner. Men det er ikke spesielt vanlig.

Bernhardsen foreslår at det blir laget en mal for dette i MEFs KS-system.

Ansvar i hele kjeden

– Hvem har ansvaret for å unngå at det smeller?

– Byggherren har ansvaret for berget. Han skal opplyse om forholdene, og eventuelt beskrive en trygg måte å utføre boring og lasting på. Sprengningsentreprenøren må utføre sprengningene med minimal fare for gjenstående sprengstoff, og sånn at man unngår påboring. Han som borer er nærmest berget, og nærmest til å oppdage farer. Hvis boreren oppdager at han borer i et område der det har vært sprengt før, så må det tas grep for å unngå boring i gamle hull. Det blir gjerne et økonomisk spørsmål.

– Hvordan da?

– Når vi regner en jobb, så står det ingenting i anbudsunderlaget om man skal jobbe i et område der det har vært sprengt eller jobbet tidligere. Det må undersøkes i forkant om dette er en risiko, sier Kristian Bernhardsen.