Finner ofte gjenstående sprengstoff

Det blir gjort funn av forsagere relativt ofte på Statens vegvesens prosjekter. Det er etaten bekymret over.  DSBs statistikk på gjenstående sprengtoff er heller dårlig.

– Det er og blir gjort funn av forsagere relativt ofte på våre prosjekter. Hvert funn er selvfølgelig alvorlig, sier senioringeniør og rådgiver Harald Fagerheim i Statens vegvesen.

Har laget prosedyrer

Etaten har utarbeidet prosesser og prosedyrer på hvordan den som byggherre og prosjektets utførende entreprenør skal forholde seg ved funn av forsager.

Annonse

Det finnes både gammelt og nytt sprengstoff. Funn av forsagere i pågående prosjekter meldes til DSB og registreres internt i Statens vegvesen.

Fra gammelt av

Det har i forbindelse med tunnelrehablitering blitt funnet forsagere fra den tiden tunnelen ble bygget.

Dessuten er det gjort funn av et er også gjort noen funn av forsager i gamle grøfter og fra tidligere entrepriser på prosjektene der man har senket dagens veinivå.

Farlig i både berg og røys

Om det står i berget og blir påboret eller ligger i røysa under utlasting spiller ingen rolle.

– Potiensalet til tragisk ulykke like stort uansett, sier Fagerheim.

Han sitter i en hurtigarbeidende gruppe som skal levere forslag til bransjerådet for fjellsprengning. Fagerheim har gjennom det meste av sin karriere arbeidet med bergsprengning. De siste 17 årene har han arbeidet i Statens vegvesen.

Må gå sammen

Han mener hele bransjen som har en befatning med bergsprengning må gå sammen for å komme problemet til livs.

Dette gjelder byggherrer, sprengstoffleverandører, utførende sprengningsentreprenører, konsulenter og andre.

Et foreløpig resultat av gruppens arbeid vil bli presentert rett over på nyåret.

– Jeg er helt sikker på at det vil komme beskrivelser/forslag som reduser risikoen for forsagere betydelig, sier Harald Fagerheim.

Statistikk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har registrert disse tallene på innmeldte tilfeller av gjenstående sprengstoff:

  • 2014: 80 meldinger om gjenstående sprengstoff/forsager. 10 hendelser med detonasjon i forsager, 1 med personskade.
  • 2015: 45 meldinger om gjenstående sprengstoff/forsager. 7 hendelser med detonasjon i forsager.
  • 2016: Var ikke sammenfattet da dette ble skrevet

– Vi har ikke analysert meldingene videre med tanke på årsak, type sprengstoff eller leverandør. Tallmaterialet er svært lite, og vi mistenker at det er en betydelig underrapportering, sier senioringeniør Per Isdahl i DSB.