Signerte storkontrakt på Kongsberg

Siste storkontrakt på E134 Damåsen-Saggrenda ble signert 23. november.

Det var trioen Metrostav AS, Bertelsen og Garpestad AS og HAG Anlegg AS som skrev under kontrakten på å bygge delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda.

Start tidlig 2017

Allerede neste uke er byggherren Statens vegvesen Region sør og entreprenørene i gang med første samhandlingsmøte før planlagt oppstart på veganlegget tidlig i 2017.

Annonse

Strekningen Trollerudemoen-Saggrenda er på nesten fem kilometer og inkluderer blant annet to tunneler og ei stor bru over Kobberbergselva i Saggrenda.

Kontrakten inneholder  bl.a. Saggrenda bru over  Kobberbergselva. (Illustrasjon: Statens vegvesen).

Kontrakten inneholder bl.a. Saggrenda bru over Kobberbergselva. (Illustrasjon: Statens vegvesen).

643 mill.

Delstrekningen er tredje og siste etappe av utbyggingen av ny E134 gjennom Øvre Eiker og Kongsberg. Denne og resten av vegprosjektet skal etter planen åpnes samtidig høsten 2019.

Signeringen av storkontrakten verdt 643 millioner kroner (eks. mva) foregikk på Statens vegvesens prosjektkontor på Skrubbmoen på Skollenborg sør for Kongsberg.