Nye Veiers første entreprisekontrakt

Tirsdag 1.november var det kontraktsignering på prosjektkontoret på Rugtvedt. Det var Marthinsen & Duvholt AS som inngikk den første entreprisekontrakten med Nye Veier.

– Dette er historisk, siden det er den første entreprisekontrakten, og gledelig at de forberedende arbeidene nå kan komme i gang. Det er viktig å markere slike anledninger ute der prosjektet skal gjennomføres, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad, i en pressemelding fra Nye Veier.

Forberedende arbeider

Regionsjef Frank Duvholt fra Marthinsen & Duvholt ga uttrykk for tilfredshet med at de har fått oppdraget og at de ser fram til å komme raskt i gang. Marthinsen & Duvholt har fått entreprisen som gjelder forberedende arbeider langs strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal. I løpet av kort tid er arbeidene i gang med fjerning av alle trær og busker inkludert flising av hogstavfall. Entreprisen gjelder også bygging av adkomstveier og skogsbilveier for å få tilkomst til utbyggingsområdet. De forberedende arbeidene skal pågå frem mot påske 2017.

Annonse
Illustrasjon: Nye Veier.

Illustrasjon: Nye Veier.

Utbyggingssjef for E18 Langangen-Dørdal, Jørn Rinde, er opptatt av at kontraktsigneringen sikrer framdrift og rask og effektiv oppstart når totalentreprenøren er på plass. I løpet av perioden de forberedende arbeidene pågår, blir det klart hvilken totalentreprenør som får oppdraget med bygging av ny fire-felts motorvei.

HMS-fokus

Administrerende direktør i Nye veier, Ingrid Dahl Hovland, er særskilt opptatt av at HMS-spørsmål blir godt ivaretatt.

– Arbeidene som starter opp nå skjer i skogsområder og det er ekstra viktig å være oppmerksom på at alle sider ved HMS-arbeidet blir fulgt opp, sa hun i forbindelse med kontraktsigneringen.

Etter kontraktsigneringen var det befaring ute der arbeidene starter opp i løpet av kort tid, og et formelt oppstartsmøte mellom Nye Veier som byggherre og Marthinsen & Duvholt som entreprenør.