LED-skjerm skal bedre trafikksikkerheten

Ramudden Norge har investert i en heldigitalisert LED-skjerm, som er eneste i sitt slag i Skandinavia. Målet er å bidra til økt trygghet i trafikken.

Skjermen vil, ifølge en pressemelding fra selskapet, sikre presis og godt synlig informasjon til trafikanter.

– Vi har satt oss høye mål og skal være en premissleverandør på trafikksikkerhet sier Jon Ola Stokke, administrerende direktør i Ramudden Norge.

Annonse

Demper kø-irritasjon

Ramudden tilbyr løsninger og materiell for veisikring. Den nye heldigitaliserte LED-skjermen har en rekke unike egenskaper for å informere trafikanter, blant annet sanntidsinformasjon og mulighet for ulike typer av informasjon.

Jon Ola Stokke, administrerende direktør i Ramudden Norge. (Foto: Ramudden Norge).

Jon Ola Stokke,
administrerende direktør i Ramudden Norge. (Foto: Ramudden Norge).

– Det er dokumentert at riktig og god informasjon skaper en beroligende effekt i trafikken. Ved å gi trafikanter rett informasjon til rett tid kan man eksempelvis bidra til å dempe irritasjon over kø og opplyse om hvor lenge man må påregne å vente. LED-skjermen er unik hva gjelder fleksibilitet, noe som skal komme trafikanter og de som arbeider langs veien til gode, uttaler Stokke i pressemeldingen.

Vil bli landsdekkende

Foreløpig har Ramudden investert i én heldigitalisert LED-skjerm, men selskapet utelukker ikke at det vil komme flere.

– Vi har lagt en ekspansiv plan for de neste årene og har eiere som er villig til å investere i løsninger som vil gi oss vekst og ikke minst øke trafikksikkerheten. LED-skjermen er et slikt tiltak og er en stor investering for oss. Det er ingen hemmelighet at vi har konkrete planer for etableringer på Østlandet. Med den byggeaktiviteten som pågår og planlegges i denne landsdelen, er det naturlig at vi vil satse tungt når vi først etablerer oss der, sier Stokke.