Hyundai med «nedtrinn-sett»

Vil gjøre det lettere å selge brukte steg 3-maskiner ut av Europa. Har laget sett som øker utslippene.

Nå er Hyundai og andre maskinprodusenter i full gang med salg og innfasing av de nyeste anleggsmaskinene med steg 4-motorer.

Dette er maskiner som er bedre enn sine forgjengere på dieseløkonomi, plass, støy, kapasitet, sikkerhet og det meste.

Annonse

Forrige generasjon

Etterhvert som maskineiere oppgraderer til de nyeste maskinene vil forrige generasjon maskiner havne på bruktmarkedet.

Det vil si maskiner med steg 3B-motorer. Denne motorgenerasjonen har også et avansert system for rensing av eksosutslipp.

Men kravene i «utslippsstigen», der vi nå har kommet til en foreløpig topp med steg 4, de gjelder kun i Europa og USA.

Det er store markeder for maskiner i Afrika og Asia, som stiller helt andre utslippskrav.

Det vil si lavere krav.

Myndighetskrav

Hvis man forholder seg kun til myndighetskrav, så er det meste av renseteknologien på steg 3-maskiner unødig komplisert, fordyrende og medfører et uønsket vedlikeholdsbehov.

Derfor er det ikke særlig lett å selge brukte steg 3-maskiner til land utenfor Europa (og USA).

Nå tar Hyundai Construction Equipment grep for å hindre en kommende opphopning av brukte maskiner i Europa: De lanserer et ombyggingssett for å nedgradere utslippsrensingen fra motorene.

Øker utslipp av svovel

Et sett som lar maskinene ta et steg ned på utslippsstigen, i stedet for oppover. De kaller det også et «svovel-toleranse-sett».

Dette er et ombyggingsprosedyre som kan utføres på maskiner før transport og salg utenfor Europa.

En slik ombygging innebærer også en automatisk kansellering av sertifiseringen, sies det i en pressemelding. Her sies det ikke konkret om det gjelder steg 3-statusen eller CE-merkingen på maskinen.

– Bygge bedre verden

– Hyundai gravemaskiner og hjullastere varer lenge. Det er derfor bra at våre kunders tidligere maskiner kan få et annet liv i andre land når kundene oppgraderer til helt nye HX- og HL-maskiner. På den måten kan vi alle hjelpe med bedre ressursutnyttelse og å bygge en bedre verden.

Det sier salgsdirektør Alain Worp i Hyundai Heavy Industries Europe.

Ikke bare Hyundai

Dette gjelder ikke bare Hyundai.

Alle produsenter forholder seg til at verden er delt i (minst) to her. Alle har løsninger for å nedgradere sine modeller til markeder med mindre strenge krav enn Europa og USA.

Forskjellen på Europa og USA er for øvrig at i Europa gjelder reglene med steg-stigen for motorer opp til 750hk. I Nord-Amerika må maskiner tilfredsstille kravene også på større motorer.

Men det handler ikke bare om at de ikke vil ha teknologien. Rundt om i verden er det betydelige forskjeller på dieselkvaliteten.