– Fullt fortjent

Sensorene under Jan Morten Austheims eksamen ble imponert over hans faglige dyktighet – og rørt over å kunne gi ham en velfortjent toppkarakter.

Les hele saken om Jan Morten her.

– Det var svært imponerende, det kandidaten viste på eksamen. Han var rett og slett meget dyktig. Man må ha en meget godt begrunnet besvarelse hvis man skal få seks, og det hadde han, sier Reidar Kreken til Anleggsmaskinen. Han er kontaktlærer vg2 anleggsteknikk ved Sogndal videregående skole, og han var en av to sensorer under Jan Morten Austheims spesialtilpassede muntlige teorieksamen i forbindelse med fagprøven.

Annonse

Stor faglig forståelse

– Kandidaten hadde med seg en assistent, som ikke hadde noe forhåndskunnskap om bransjen. Assistenten leste opp spørsmålene for ham og skrev ned det han svarte, før vi etterpå fikk se det han hadde svart. Vi gikk så gjennom hele besvarelsen med ham, punkt for punkt, for å høre hva han tenkte omkring de ulike delene. Han viste da stor faglig kunnskap og forståelse, sier Kreken.

Rørende

– Han kom dessuten med flere ting som var utover det vi kunne forvente, utdyper Vegard Sveen. Han er også kontaktlærer ved Sogndal vgs., og var den andre sensoren under Jan Mortens eksamen.

– På ett punkt foreslo han for eksempel å bruke doser i stedet for graver, for å kunne passere lettere under en høyspentlinje. Han hadde generelt meget gode og vel dokumenterte løsninger. Da han fikk karakteren ble han, naturlig nok, blid som en sol. Spesielt imponerende er det jo med tanke på hans problemer med å lese og skrive. Det var nesten litt rørende for oss å gi ham toppkarakter. Og han fortjente det – uten tvil!