Mer data – mindre gjetting

Det skal arbeides i et VA-anlegg. Da starter gjetteleken «Hvor er rørene?». Det vil Powel ha slutt på.

TRONDHEIM: De årlige Powel-dagene i Trondheim bærer bud om store ambisjoner for videre utvikling av informasjonssystemer til VA-bransjen.

I samarbeid med kommunene jobbes det på bred front med å utvide og tilpasse programvare. Målet er å hjelpe kommunene med å skaffe seg full kontroll over sine VA-systemer, skriver VAnytt.

Annonse

Utfordring under bakken

Den store utfordringen for de fleste ligger som kjent under bakkenivå.

Powel har virkelig giret opp sitt utviklingsarbeid for å kunne tilby en komplett verktøykasse for de som eier og arbeider med VA-anlegg.

Fortsatt sliter en del kommuner med å skaffe seg full oversikt over ledningsnett og infrastruktur.

Dokumentasjon

En viktig oppgave er registrering og dokumentasjon av anlegg som enten aldri har vært skikkelig dokumentert, eller som nylig er sluttførte.

– Mange av våre kunder har etterspurt løsninger for registrering i felt. Det gjelder både registrering av objekter og tilstand på objekter, fortalte foredragsholder Frøydis Sjøvold i en av tre parallelle sesjoner på Powel-dagene.

Dette var bakgrunnen for utviklingen av Water Collector, som sørger for effektiv datafangst i felt. Water Collector er et enkelt selvstendig program der man kan velge fra ulike menyer og krysse av og registrere installasjoner i terreng.

Les hele artikkelen hos VAnytt her.