Dårligere veier i halve landet

Veinettet er for dårlig i hele landet, og ni fylker har fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere vei.

Dette kommer fram i den ferske rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: status for riks- og fylkesveier», laget av Rambøll for Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Ifølge rapporten, som tar for seg riks- og fylkesveier i samtlige fylker, har Vestfold, Hedmark og Akershus landets beste riks- og fylkesveier, mens Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark har de dårligste. I samtlige fylker er veinettet dårligere enn det skal være, og alle har avvik fra veinormalene på riksveiene.

Annonse

Holder ikke mål

– Alle som kjører litt utenom hovedveiene, enten det er i storbyene eller ute i distriktene, opplever ofte et veinett som ikke holder mål. Verken for person- eller yrkestransport, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en pressemelding.

– Ulikhet i kvalitet gir et ulikt tjenestetilbud, avhengig av hvor man bor. Slik skal det ikke være, sier han, og mener regjeringen må gjennomføre sitt løfte om innføring av standardkrav til fylkesveinettet, slik man har for riksveiene.

På sikkerheten løs

Mens 10 av 19 fylker har fått jevnere vei i perioden 2009-2014, har ni fylker fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere vei.

– Situasjonen går mange steder på sikkerheten løs. Dette understreker behovet for standardkrav for fylkesveiene, sier Solberg Thorsen.