Rystende hjelper ved sprengning

Sprengere må på mange jobber ha like minst god kontroll på rystelsene som på sprengstoffet. Her er en som vil hjelpe til med det. Han har til og med laget en egen app for det.

SANDEFJORD: – ”Appen” gjør det enklere å regne ut tillatte rystelseskrav for sprengningsjobber eller andre aktiviteter som lager vibrasjoner. Den kan også regne ut sprengstoffmengder pr intervall, sånn at salven ikke overstiger rystelseskravene.

Ulrik Hasle forteller gjerne om det lille dataverktøyet Protech Consult AS har laget.

Annonse

Beregning på telefonen

Det er interessant å se hvordan man på telefonen kan gjøre mye av de samme beregningene ute i felt som man ellers gjør i tyngre programmer på kontoret.

”Appen” er strengt tatt ikke en app, teknisk sett. Heller en webside, og den finner du her.

Men den gjør mobilen til et nyttig regneverktøy for sprengeren.

Det er ikke den eneste mobile applikasjonen for slikt. Men interessant er det åkke som.

Nøyaktige målinger

Rystelsesmåler

Måleapparat montert på husvegg. Dette er ikke hos den vedlempende bonden. (Foto: Protech Consult)

Måleapparatene som brukes til å måle og logge rystelser i forbindelse med sprengning er nøyaktige saker.

Det fikk Hasle og Hæhre Entreprenør erfare tidligere i år på Helgeland:

En måler montert på et våningshus på en gård i nærheten av linja begynte brått å sende ut hyppige SMS-er med vibrasjonsresultater. Selv om det ikke var skutt en eneste salve på flere timer.

Rystende levering av fyringsved

– Det viste seg at bonden hadde fått levert et lass ved. Han brukte formiddagen på å flytte vedhaugen inn i kjelleren, og tømte trillebårlass med ved inn gjennom et vindu. Det var vibrasjonene fra vedkubbene den ivrige rystelsesmåleren sendte SMS-er om, humrer Hasle.

Protech Consult er heller ikke alene om å tilby tjenester for måling, logging og dokumentasjon av vibrasjoner i forbindelse med sprengning.

Men de er definitivt den nyeste gutten i klassen, etablert i august 2015.

– Vi har hatt en bra start. Klart vi har hatt god hjelp av Vestfold Fjellboring AS som en stor kunde, men vi har hatt mye å gjøre for andre også. Veidekke og AF står på kundelista. Hæhre også, med det store prosjektet på Helgeland, sier Hasle.

Sultne på nye jobber

Som nyetablert firma er Protech Consult sultne på nye jobber, og hiver seg mer enn gjerne rundt for å hjelpe sprengnings- eller maskinfirmaer med dokumentasjon av rystelser under sprengning, pæling, spunting og anleggstrafikk.

Med base på Fokserød utenfor Sandefjord er firmaet godt lokalisert for både Oslo-området og kommende store anleggsarbeider på E18 Tvedestrand-Arendal.