PAM – nå også på norsk

Fra Solkongen i Versailles til Gardermoen del to. Her er et par ting du kanskje ikke visste om duktile rør. Nå har duktil-giganten PAM kommet med sin første VA-katalog på norsk.

PAM Norge har kommet med sin første VA-katalog på norsk. Mer om det lenger ned.

Hva er duktile rør?

Duktile rør vet du antakelig hva er. Vet du også hva duktilt egentlig betyr, og hva materialet er – teknisk sett?

Annonse

Støpejern ble tidlig tatt i bruk til vannforsyning. En viktig årsak var at det lot seg støpe i sandformer, men i begrenset lengde.

Solkongen, Ludvig XIV (den fjortende, ja), som bygde Versailles, benyttet slike rør i vannforsyningsanlegget til parken sin i 1664.

Det anlegget er fremdeles i bruk etter 350 år.

Slik ble gråjernet seigt

Duktile rør er laget av "seigjern". (Foto: Leverandøren)

Duktile rør er laget av «seigjern». (Foto: Leverandøren)

Støpejern finnes i to varianter: Gråjern og seigjern. Det er seigjernet som også kalles duktilt støpejern.

Lenge fantes det kun gråjern.

I 1943 ble gjort en viktig oppdagelse: Ved å tilsette litt magnesium i gråjernsmelta, endres flakgrafitten til kulegrafitt.

Det gjorde at det sprøe støpejerne blir seigt, og man fikk – ja, nettopp: seigjern.

Den oppdagelsen åpnet for en kraftig utvidet bruk av jern i VA og vannkraftanlegg.

Produktet ble industrialisert i 1960, etter 27 års utvikling. Det kan vi lese i en interessant artikkel om duktile rør hos Pamline Norge.

Bedre enn plast

Seigjernets egenskaper – tallfestet ved verdier for flytegrense, elastisitetsmodul og strekkfasthet overgår langt verdiene for plastmaterialer i samme standard dimensjoner.

Det åpner for helt andre muligheter. Og så finnes egenskaper der plastrørene er bedre enn duktilt. Men det får være til en annen artikkel.

Hvis du vil se de konkrete tallverdiene kan du klikke her.

Strekkfaste skjøtemuffer

De høye verdiene tillater at rør og rørforbindelser tar opp store krefter. Dette nyttiggjøres ved bruk av strekkfaste skjøtemuffer i VA-anlegg, NoDig-applikasjoner og i vannkraftutbygging.

Eksempelvis kan en strekkfast skjøtemuffe i DN 300 utsettes for 34 tonn trekkraft. I VA-anlegg erstattes forankring med betongklosser i stadig større grad av strekkfaste skjøter.

Dette sparer tid og kostnader, og gir bedre plass i grøftene.

PAM er verdens ledende produsent av rørsystemer i støpejern til vann og avløp. Produsenten er etablert i Norge via PAM Norge, som inngår i Saint-Gobain Byggevarer AS.

Rør og rørdeler

PAM Norge leverer rør, rørdeler og ventiler til norsk vannbransje og har vært i det norske markedet i en årrekke.

– Vi vil være en pålitelig og langsiktig bidragsyter til et bærekraftig vann- og avløpsnett i vårt langstrakte land, sier markedssjef Håkon Killerud i Pamline Norge.

Selskapet er nok mest kjent som en rørleverandør, men har også et omfattende program av rørdeler.

Det vil selskapet nå synliggjøre bedre, og har nå laget sin første VA-katalog på norsk.

Her finner man alt av selskapets rør, rørdeler og ventiler for vann, avløp og overvann. Se mer om det her.