Økte bevilgninger til Nye Veier

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av tre milliarder kroner til Nye Veier AS for 2017.

– Opprettelsen av Nye Veier AS er en del av regjeringens reform av samferdselssektoren. Selskapet skal være spesialister i å bygge, drifte og vedlikeholde store hovedveier i Norge, og de er allerede godt i gang med store prosjekter flere steder i landet. Nå øker vi bevilgningene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

– Vi skal bygge mer vei over hele landet. Statens vegvesen har den største og bredeste porteføljen, mens Nye Veier AS er opprettet for å være en «spisset» organisasjon for hovedveinett med motorveistandard, sier Solvik-Olsen.

Annonse

Høyt aktivitetsnivå

Nye Veier AS har et høyt aktivitetsnivå og vil ved inngangen til 2017 være i gang med utbygging av prosjektene E18 Tvedestrand – Arendal, E6 Kolomoen – Moelv og E18 Rugtvedt – Dørdal.

Et av målene med veiselskapet er at det skal utfordre dagens rutiner og redusere kostnader ved veibygging.

Lavere sluttpris

– Nye Veier AS skal finne billigere løsninger som ikke er dårligere, men som ved hjelp av mer standardisering og nye produksjonsformer oppnår lavere sluttpris, sier samferdselsministeren.

Han påpeker at selskapet har en langsiktig finansiering og mulighet til å utvide prosjekter om ønskelig.