Hel-elektrisk ”knusetog”

Fredheim demonstrerer heftig Keestrack hybridoppsett. Fire enheter i kjede knuser i to trinn og leverer seks ferdige fraksjoner. Hele greia går på strøm eller diesel.

SPYDEBERG: Fredheim Maskin inviterer kunder og andre til sitt årlige arrangement. Nok en gang setter selskapet rekord i volum av utstyr i utstilling og demonstrasjon.

40 maskiner på totalt 1 350 tonn er stilt ut ved hovedkontoret og står i demonstrasjon i et pukkverk i nærheten.

Annonse

Se flere bilder på vår Facebook-side

Hybrid på strøm eller diesel

generator keestrack

En 500 kVA generator på den hvite lastebilen leverer strøm til «knusetoget». (Foto: Jørn Søderholm)

Fire av disse står i en kjede som grundig demonstrerer hvor langt Keestrack har kommet med sitt hybridprinsipp.

En B4 Apollo groknuser, en H4 konknuser, K3 siktemaskin og en stacker for opplag av masser.

Hele greia drives på strøm. Strømmen er i dette tilfellet levert av en 500 kVA generator på en lastebil.

Nær halvert forbruk

De fire maskinene har et samlet dieselforbruk på 55 liter i timen i denne driftsformen. Det er nær en halvering av konvensjonell drift, med en motor på hver maskin. Da ligger forbruket tett på 100 liter i timen.

Hybridmaskinene fra Keestrack kan naturligvis også kjøres med energi fra sin egen dieselmotor.

Sandvik knusekjede

Tretrinns knuseoppsett med Sandvik maskiner: UH440i kjeftknuser, US440 spindel i midten og en finknuser i enden. (Dronefoto: Fredheim Maskin)

Ved siden av det store ”knusetoget” fra Keestrack står et oppsett av Sandvik mobile knusere.

Bedre økonomi med tre trinn

På forhånd ble det opplyst at det skulle vises et oppsett for tre trinns knusing, med en spindelknuser som et mellomtrinn mellom grov- og finknuseren.

– Det gir bedre totaløkonomi, med lavere forbruk, mindre slitasje og større kapasitet. Det er bedre at tre maskiner jobber lett enn at to jobber tungt, sier Per Olav Fredheim.

Sandvik UH440i og US440

Sandvik UH440i og US440. (Foto: Jørn Søderholm)

Da vi var på demofeltet var tretrinns-oppsettet redusert til to: UJ440i som grovknuser, fulgt av en spindelknuser US440. I enden ble det for anledningen levert utgående stein klar for neste knusesteg.

Ett år med Sandvik

Nå er det for øvrig ett år siden Fredheim tok over agenturet på Sandviks mobile knusere. Det har føyet seg godt inn i Fredheim Maskins virksomhet.

– Sandvik og Keestrack utfyller hverandre godt. Det gir oss et større utvalg og større mulighet til å tilby kundene optimale løsninger, sier Per Olav Fredheim.

Fredheim-butikken vokser

Han og resten av gjengen i selskapet gleder seg over en butikk som vokser i ”kontrollert knaking”.

– Vi har fått flere kunder og en større produktrange. Vi blir mer og mer en totalleverandør for knusebransjen, og er i sterk vekst. Ikke minst fordi det er et høyt trykk på både vei og jernbane i Norge. Dessuten er stein en stor eksportartikkel, sier Fredheim.