DiBKs to brønnborer-feil

 

  1. Finnes det en formell, organisert utdanning for brønn- og spesialborere?
  2. Hva er meningen med overgangsordningen i den sentrale godkjenningsordningen?

Det er to sentrale spørsmål i reportasjen om brønn- og spesialboringsfirmaer.

Avslag på fornyet sentral godkjenning

I løpet av 2016 har flere av dem fått avslag på fornyet godkjenning. DiBK har begrunnet avslagene med mangel på dokumentert, formell kompetanse.

Annonse

Det er forstemmende, bortimot uforståelig og i alle fall ytterst kritikkverdig av DiBK. Av to årsaker, som begge henger sammen med spørsmålene over.

Svaret på spørsmål 1 er NEI.

Det finnes ingen fagbrev i brønnboring og fundamentering. Ei heller noen linje for dette faget på teknisk fagskole eller ingeniørutdanning.

Erfaring og varierende bakgrunn

Eiere, ledere og ansatte i brønn- og spesialboringsbedrifter er en forsamling erfarne folk med svært varierende bakgrunn. Anleggsrelaterte fagbrev er ikke uvanlig.

Den lille, men viktige bransjen ønsker seg et eget fagbrev. Dette er i prosess, og kan bli et faktum om ikke lenge. Men enn så lenge finnes det ikke.

At DiBK avslår en søknad med henvisning til manglende formalkompetanse vitner om kunnskapsløshet og manglende forståelse for bransjen.

Derfor kom overgangsordningen

Svaret på spørsmål 2: Overgangsordningen skal gi bedrifter tid til å skaffe dokumentert, formell kompetanse. I mellomtiden skal relevant praksis telle som realkompetanse.

Hovedpoenget med overgangsordningen var at bedrifter med relevant erfaring skal få fornyet en godkjenning de allerede har.

Likevel presterer DiBK å gi avslag med en sånn begrunnelse.

To feil – ett maktmisbruk

Direktoratet krever dokumentert formalkompetanse som ikke finnes. Og det selv om vi er midt i en overgangsordning der praktisk erfaring skal veie opp for manglende formalkompetanse.

DiBK dobbeltfeil kommer ut i form av vedtak som rammer små bedrifter midt i Solar Plexus. Sentral godkjenning er en selvfølgelig forutsetning i mange jobber. Å miste den kan være ødeleggende for virksomheten. Å ta godkjenningen fra bedrifter på dette grunnlaget er misbruk av makt.

Overgangsordningen gjelder

Først etter tungt påtrykk fra MEF aksepterer direktoratet å la overgangsordningen gjelde også for brønn- og spesialborerne.

Direktoratet har heldigvis begynt å forstå sin feilvurdering, og sier de har satt i verk en gjennomgang av alle saker med brønn- og spesialboringsforetak.

Det er jo fint. Men det skulle jaggu bare mangle.