Volvo jobber for fullt med selvkjørende maskiner

Se, ingen hender på rattene! Selvkjørende maskiner og lastebiler er nærmere enn du aner. Se hvordan Volvo greier seg uten folk bak spaker og ratt.

ESKILSTUNA, SVERIGE: Volvo er i ferd med å ta store skritt i utviklingen autonome – selvkjørende – kjøretøy.

Prototyper på Exploration Forum

Det skjer både med lastebiler og anleggsmaskiner som hjullastere og dumpere.

Annonse

På Volvo CEs ”Eploration Forum” i Eskilstuna i Sverige nylig ble det demonstrert høyst operative protyper. Se videoen under derfra, der hjullastere laster dumpere uten et eneste synlig menneske hytta.

Her forteller også nøkkelpersoner hvor langt man har kommet innenfor selvkjørende anleggsmaskiner, og hvilke bruksområder det passer for. (Artikkelen fortsetter under videoen). 

På lastebilsiden har Volvo Trucks kommet enda lengre i utviklingen av autonome kjøretøy. Her er det nå klart til utprøving i bruk på anlegg.

Driftstest i Boliden

Førerløs Volvo FMX

Volvo tester førerløs FMX i Boliden gruve. (Foto: Volvo Trucks)

I løpet av de neste 1,5 årene skal selvkjørende Volvo FMX-lastebiler testes i trafikk i Bolidens gruve i Kristineberg i Sverige.

Målet er å undersøke hvordan teknologi kan bidra til sikker og produktiv transport innenfor et krevende, begrenset miljø.

Info til videre utvikling

– Det er første gangen selvkjørende lastebiler testes i trafikk under bakken. Resultatene kommer til å gi verdifull input til vårt arbeid med å omsette tekniske nyvinninger til praktisk nytte for våre kunder, sier Claes Nilsson, sjef for Volvo Trucks.

Volvo Trucks forteller om forsøkene i en pressemelding, og i denne videoen (artikkelen fortsetter under videoen).

Da Volvo Trucks tidligere i år for første gang presenterte en selvkjørende Volvo FMX vakte det stor interesse i bransjen. Lastebilen inngår i et forsknings- og utviklingsprosjekt som viser at selvkjørende lastbiler kan bli et betydningsfullt bidrag til økt transporteffektivitet og produktivitet.

Repetitiv kjøring

Spesielt i gruver, havner og andre avgrensede og kontrollerte miljøer med en stor andel repetitiv kjøring.

Nå er det altså tid for å teste hvordan denne teknologien fungerer under virkelige forhold. Plassen er Bolidens gruve i Kristineberg i Nord-Sverige.

FMX med radar og laser

Her skal den første selvkjørende Volvo FMX-lastebilen settes i drift i løpet av høsten og i løpet av neste år skal trafikken utvides med ytterligere tre kjøretøy.

Lastbilene som skal benyttes i gruven er serieproduserte Volvo FMX-er som utstyres med ny funksjonalitet. Bland annet inngår et system med radar/laserbaserte sensorer.

Systemet brukes initielt for å lese av gruvens geometri og skaper et kart over veien som lastbilen skal følge. Den innsamlede informasjonen skal brukes for å regulere kjøretøyets styring, giring og hastighet.

Ved hver ny kjøring leser sensorene kontinuerlig området rundt lastebilen og optimaliserer ruten ytterligere.