Veibygging Norge vs. Sverige

Hvorfor er det så mye dyrere å bygge vei i Norge enn i Sverige?

Nye Veier AS har, i samarbeid med McKinsey og Sweco, sammenliknet kostnadsnivået ved veibygging i Sverige og Norge. Analysen forklarer hvorfor det er dyrere her til lands.

Nye Veier har målsetting om å planlegge, bygge og drifte veier raskere, billigere og bedre. For å nå denne målsettingen er det sentralt å forstå utfordringene med dagens veiutbyggingsmodell. Dette skriver Nye Veier på sine nettsider.

Annonse

Firefelts

Analysen er et forsøk på å forstå hva som påvirker kostnadsnivået så godt det lar seg gjøre, basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Analysen er gjennomført for en teoretisk sammenlignbar firefeltsvei i Norge og Sverige, og sammenlikner byggekostnad pr. løpemeter for denne.

Sverige er benyttet som sammenligningsgrunnlag av to årsaker: sammenlignbart klima og trafikksikkerhet.

Les hele analysen fra Nye Veier her.