E6 Manglerudprosjektet ett skritt nærmere

Veiprosjekter tar tid. Nå er i hvert fall Oslo kommune og Statens vegvesen enige om hva de skal utrede videre.

Tirsdag 6. september fastsatte Oslo kommune planprogrammet for E6 Manglerudprosjektet. Statens vegvesen skal utarbeide forslag til, og konsekvensutrede nytt veisystem og tunneltraseer i området Klemetsrud i sør til Ulven/Teisenområdet. Det skriver Vegvesenet på sine nettsider.

Konsekvensutredningen (KU) for hele prosjektet (Klemetsrud-Ulven) skal på høring og offentlig ettersyn sammen med detaljreguleringsplan for etappe 1 Klemetsrud-Ryen i 2019. Etter høringsperioden skal reguleringsplanen og KU behandles av Oslo bystyre.

Annonse