Bygger vei til halv pris i Setesdal

Større kontrakter gir billigere veier hører vi stadig. I Setesdal er oppskriften det motsatte.

Første del av veiprosjektet «Gul stripe» gjennom Setesdal, strekningen Sandnes – Harstadberg, åpner om en måneds tid. Prosjektet skal gjøre den smale og svingete riksvei 9 gjennom dalen mer trafikksikker.

Prosjektet er ikke bare i rute, men blir langt billigere enn hva man kanskje kunne forvente.

Annonse

Vekker oppsikt

– Tallene vi sitter på nå, viser at kostnadene ligger på omtrent halvparten av gjennomsnittet for tilsvarende veistandard i Region Sør. Det blir også lagt merke til på nasjonalt nivå, sier prosjektleder for riksvei 9, Kjell Pedersen-Rise, til NRK Sørlandet.

Statens vegvesen har valgt å dele opp prosjektet i mindre parseller, noe Pedersen-Rise mener er fordelaktig med tanke på pris.

– Det å holde seg til prosjekter rundt 100 millioner, gir et annet prisbilde per løpemeter enn prosjekter som ligger på 200–300 millioner og oppover. Da kreves det et annet opplegg og andre entreprenørgrupper, noe som gjør det dyrere, sier Pedersen-Rise til NRK Sørlandet.

Les hele saken hos NRK Sørlandet.