Vil «ta» hele Norge med varsling og sikring

Ramudden er størst på varsling og sikring av veiarbeid i Sverige. Nå gir de full gass i Norge. Jon Ola Stokke har fått jobben med å gjøre selskapet landsdekkende.

Ramudden er et utleieselskap som tilbyr løsninger og materiell for veisikring. Selskapet har vokst til markedsleder i hjemlandet Sverige siden det ble etablert i Sverige i 2005.

Store ambisjoner

Ambisjonene for Norge er også store. Foreløpig har selskapet avdelinger i Bergen, Sandnes og Støren syd for Trondheim.

Annonse

– Vi jakter nå tomter fortløpende for etablering av nye avdelinger. Målsettingen å være en landsdekkende aktør innen veisikring i løpet av tre til fem år, sier Ramudden i en pressemelding.

Ramudden

  • Etablert i Sverige i 2005, hovedkontor i Gävle
  • Leverer produkter og tjenester for midlertidig trafikksikring langs vei
  • Produkter og tjenester omfatter blant annet arbeidsvarslingsplaner, trafikkbarrierer, lyssignaler, putebiler, skilting, trafikkdirigenter, vedlikeholdstjenester, kurs og opplæring
  • Etablert i fire land; Sverige, Norge, Finland og Estland
  • Markedsleder i Sverige med 22 avdelinger
  • Konsernet ledes av selskapets grunnlegger, Hans-Olov Blom
  • Jon Ola Stokke tiltrådte som administrerende direktør i Ramudden AS 1. juni 2016
  • Eies av IK Investment Partners (70 prosent) og ledende ansatte (30 prosent)

Ny sjef

Jon Ola Stokke tiltrådte nylig stillingen som administrerende direktør i Ramudden AS.

Han kommer til Ramudden fra en stilling som divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning. Jon Ola Stokke er sivilingeniør fra NTNU og har lang ledererfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Han har tidligere jobbet i Skanska, Atlas Copco og BASF.

Tidligere har han blant annet ledet Byggmax-kjeden under oppstarten i Norge.

Oppkjøp også aktuelt

Ramuddens hovedeier er IK Investment Partners. I pressemeldingen understrekes det at vekststrategien også inkluderer oppkjøp dersom det skulle bli aktuelt.

Høy aktivitet og utsikter til fortsatt høyt nivå på veibygging er Ramuddens drivkraft for å etablere seg i Norge.

– Markedet for vei og annen kritisk infrastruktur er i god utvikling i Norge. Mange store prosjekter skal igangsettes i årene som kommer, sier selskapet.

Strengere krav til entreprenører

Regelverket for varsling og sikring er i endring, og stiller stadig strengere krav til entreprenører som skal jobbe på og langs veiene. Det gir et marked Ramudden vil benytte seg av.

– Vi leverer totalløsninger for en ferdig sikret arbeidsplass, med alt nødvendig utstyr, innhenting av tillatelser, dokumentasjon og skilting. Ved å ivareta disse funksjonene, bidrar vi til at entreprenøren kan fokusere på sine kjerneoppgaver og jobbe i et trygt arbeidsmiljø. Med bakgrunn i den utviklingen selskapet har hatt i Sverige, og bildet som tegner seg i Norge, har vi derfor stor tro på konseptet, sier Jon Ola Stokke i pressemeldingen fra Ramudden.