Stor interesse for HMS-konferansen

Den 2. og 3. november går HMS-konferansen 2016 av stabelen på Thon Hotell Arena Lillestrøm.  Med drøye to måneder til arrangementet, er allerede 200 påmeldt.

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring er naturlig nok en viktig del av konferansen, og da med fokus på konkrete resultater av det løpende arbeidet. Her vil både byggherre, entreprenør og kontrollmyndigheter bidra med sine erfaringer og innfallsvinkler.

Arbeidslivskriminalitet er i år også en del av programmet. Hvorfor er dette tatt med på en HMS-konferanse?

Annonse

– I dag har vi ikke god nok kontroll på alle som beveger seg på norske byggeplasser, og vi vet at mange ikke følger spillereglene og har den kompetansen som gjelder i bygg- og anleggsnæringen. Dette bidrar til ulykker og uønskede hendelser, og det er jo det vi jobber for å unngå, sier Lene Jønsson, leder for HMS i EBA i en pressemelding.

Fra ulykke til læring

Mot slutten av dag 1 på HMS-konferansen blir det konkret gjennomgang av brukollapsen på Leangen, med fokus på hvordan ulykken ble opplevd og hva man har lært i etterkant av ulykken.

På dag 2 blir det blant annet satt fokus på praktisk HMS og læring.

For mer informasjon og påmelding til HMS-konferansen, se her.