Også toppledere har mer å lære

– Mange bedrifter er opptatt av å sende alle sine mellomledere på kurs og opplæring, men glemmer kanskje topplederen. Det er ikke alltid sjefen som er den lureste!

Sitatene i ingressen kommer fra Jon Fosby, daglig leder i Sarpsborgkonsernet Fosby AS, som består av seks ulike selskaper innenfor anleggsbransjen. Han har selv etterlyst mer opplæring av toppledere, og nølte ikke med å melde seg på da Maskinentreprenørenes Forbund, ved MEF-skolen, igangsatte sitt topplederprogram i 2014. Neste mulighet for å delta på dette topplederprogrammet er i 2017 – en sjanse bedriftsledere i anleggsbransjen ikke bør la gå fra seg, ifølge Jon Fosby.

– En lederopplæring som dette har egentlig vært et savn for meg. Mange bedriftsledere i anleggsbransjen har litt lik bakgrunn, og ikke minst mange like erfaringer og utfordringer. Det var derfor svært givende å komme sammen på denne måten og drøfte ulike ting. Jeg vil anbefale alle som har mulighet til å gripe denne muligheten, sier Fosby.

Annonse

Nettverk

I likhet med mange andre bedriftsledere har Fosby deltatt på flere ulike lederseminarer tidligere. Dette topplederprogrammet er imidlertid noe helt annet, ifølge ham selv.

– Programmet var veldig konkret lagt opp, med mye gruppearbeid. Aller mest matnyttig var det å høre synspunkter fra, og diskutere med, de andre bedriftslederne. Alt fra generasjonsskifter, organisering og bedriftsstruktur til ansettelser, oppsigelser og risikospredning ble diskutert. Alle deltakerne var flinke til å åpne seg opp og være aktive, noe som er en forutsetning for at kurset skal bli bra. Vi var 23-24 deltakere, som raskt ble kjent med hverandre, og nye, varige nettverk ble dannet, forteller Fosby.

– Noen av oss treffes jo av og til i ulike bransjesammenhenger, men samtaleemnene har gjerne vært overfladiske. Etter topplederprogrammet har dette endret seg. Nå er det lettere å ta en prat enn det var før, og det er ikke like overfladisk. Vi har møttes flere ganger i etterkant av programmet, bl.a. i forbindelse med Arctic Entrepreneur i år, og vi har også en egen lukket gruppe på Facebook, sier han.

Internkurs

Så bra syntes Fosby programmet var, at han kontaktet MEF og spurte om han kunne arrangere et internt lederkurs i bedriften basert på MEF-skolens mal. Og det kunne han.

– Vi delte internprogrammet opp i de samme fire fasene som topplederprogrammet, og vi benyttet de samme eksterne kursholderne, forteller Fosby.

– Alle daglige ledere i våre ulike selskaper, pluss økonomi- og personalansvarlige, deltok på det interne programmet, og på den måten har vi utviklet hele teamet vårt. Dette er noe MEF faktisk kunne ha markedsført litt bedre; muligheten for å kjøre kurs i egne rekker. For oss har det fungert meget bra.

Jon Fosby var så fornøyd med topplederprogrammet at han gjennomførte et internt lederkurs i bedriften basert på MEF-skolens mal. (Foto: Runar F. Daler).

Jon Fosby var så fornøyd med topplederprogrammet at han gjennomførte et internt lederkurs i bedriften, basert på MEF-skolens mal. (Foto: Runar F. Daler).

Fremtidens ledelse

Hvordan har du endret deg som leder etter å ha gjennomført toppledereprogrammet? Og har det hatt innvirkning på driften av selskapet?

– Det er på det rene at etter topplederprogrammet, både det jeg tok og det vi kjørte internt, så hadde vi vårt beste år noen gang, i omsetning og resultat. Jeg tror faktisk ikke vi hadde klart å oppnå en slik vekst uten dette programmet, sier Fosby.

– Personlig ble jeg mer oppmerksom på hele ledelsesspekteret, fra den demokratiske, inkluderende lederen til den mer gammeldagse, autoritære sjefen. Jeg har blitt mer bevisst hvordan jeg selv er både som person og leder, og håper jo at jeg er av den «nye generasjonen» ledere. Inkludering og fordeling av ansvar er nok fremtiden. Det er mye kompetanse ute i bedriftene, og det er slettes ikke alltid at sjefen er den lureste!

MEF-skolens topplederprogram
er utviklet med tanke på de som har eller er tiltenkt rollen som leder i en stor eller mellomstor bedrift. Programmet for 2017 fordeles på fire samlinger over tre dager, fra februar til november. Programmet er kun for ansatte i MEFs medlemsbedrifter.
Se www.mef.no for mer informasjon og påmelding.