Nye Veier åpnet kontor på Hamar

Utbyggingen av den 43 km lange E6-strekningen Kolomoen-Moelv, med en pris på 8,8 mrd. kroner, er et av norgeshistoriens aller største byggeprosjekter. Da er det greit med et kontor i nærheten.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen ønsket stolt velkommen til åpningen av Nye Veiers kontor på Hamar tirsdag 30. august. En rekke gjester fra politikk, næringsliv og samferdsel deltok på åpningen. Fra det nye kontoret skal 15 fast ansatte og mellom åtte og ti innleide fagfolk jobbe med å bygge ut E6 så raskt som mulig mellom Kolomoen i Stange og Moelv i Ringsaker. Moshagen blir sjef for de nyansatte på kontoret.

God kvalitet

Ingrid Dahl Hovland innledet videre med orientering om Nye Veier AS og deres planer for den 43 kilometer lange E6-strekningen fra Kolomoen til Moelv. I oktober 2019 skal fire felt og 12 kilometer mellom Kolomoen og Kåterud være ferdig. Dette blir i så fall den første strekningen Nye Veier åpner.

Annonse

 

– Nye Veier prioriterer veistrekninger utfra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Og ved å hele tiden tenke fremover kan veiene bygges raskt og smart, sa Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland. (Foto: Solvår Milach Strand).

– Nye Veier prioriterer veistrekninger utfra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Og ved å hele tiden tenke fremover kan veiene bygges raskt og smart, sa Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland. (Foto: Solvår Milach Strand).

I oktober 2020 skal også den 16 kilometer lange strekningen mellom Kåterud og Brumunddal være ferdig. Ett år senere er planen å fullføre den siste etappen på 14 kilometer til Moelv. Utbyggingen har en total pris på 8,8 milliarder kroner, og er dermed et av norgeshistoriens aller største byggeprosjekter, kunne Hovland fortelle.

Hovedentreprenøren vil også få drifts- og vedlikeholdsansvaret av veiparsellen, det vil si at de er bundet til vedlikeholdet i 20 år. Ingrid Dahl Hovland mener dette vil bety at veien bygges med god kvalitet. Entreprenøren bør jo også ha interesse av minst mulig kostnader med vedlikeholdet de neste 20 årene.

Trebru over Mjøsa?

Neste NTP har forslag om 40 prosent redusering av utslipp inkludert i kontraktene.
Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, oppfordret til å bygge den nye Mjøsbrua som trebru, for å inspirere folk og få fokus på næringen ikke minst i skogfylkene Hedmark og Oppland. Kanskje det kan være litt av innholdet i Nye Veiers CO2- fotavtrykk?

Ifølge Hovland krever Nye Veier AS mer industrialisering og mer teknologi i byggingen. Bredbånd legges derfor samtidig med E6-bygginga.

– Nye Veier prioriterer veistrekninger utfra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Og ved å hele tiden tenke fremover kan veiene bygges raskt og smart, sa hun, og presiserte at Nye Veier ser en stor nytteverdi i regionen her, noe lokalpolitikerne og næringsliv også sa seg enige i.

Politikerne var jevnt over positive til Nye Veiers planer for regionen. Fra venstre: Øyvind Moshagen (prosjektdirektør Nye Veier), Tor Andre Johnsen (FrP), Rigmor Aaserud (Ap), Anne Tingelstad Wøien (Sp) og Gunnar Gundersen (H). (Foto: Solvår Milach Strand).

Politikerne var jevnt over positive til Nye Veiers planer for regionen. Fra venstre: Øyvind Moshagen (prosjektdirektør Nye Veier), Tor Andre Johnsen (FrP), Rigmor Aaserud (Ap), Anne Tingelstad Wøien (Sp) og Gunnar Gundersen (H). (Foto: Solvår Milach Strand).

Et kraftig løft

– Nye Veier åpner en helt ny mulighet for Innlandet, sa Gunnar Gundersen fra Høyre, som oppfordret veiutbyggingselskapet til å sørge for godt samarbeid og god dialog med kommuner, grunneiere, organisasjoner og lokale miljøer.

Også Guttorm Tysnes, leder i Vegforum Innlandet, er fornøyd.

– Vi har vært positive til Nye Veier helt siden starten. Det er spennende med et nytt miljø som kan snu steiner, tenke nye løsninger og se på både pris og kvalitet. E6 er arbeidsplassen til våre medlemmer, og dette vil bety et kraftig løft i deres hverdag. I tillegg vil økt sikkerhet på veien komme alle trafikanter til gode, sa han.


Tekst og foto: Solvår Strand, MEF Region Øst.