Norges første rekkverkskonferanse

60 mennesker møttes på Åndalsnes for å snakke om rekkverk. Årsak: Norges første rekkverkskonferanse.

ÅNDALSNES: Visste du at det skal brukes CE-merkede produkter i rekkverk langs vei, og at rekkverk med trestolper er unntatt CE-plikten?

Hva med den nye håndboken V160 ”Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak” (pdf), kjenner du til den?

Annonse

Det var litt av det 60 mennesker møttes på Åndalsnes for å snakke om nylig.

Spesialist på rekkverk

Rekkverksspesialisten Arvid Gjerde AS har tatt initiativ til en konferanse som skal sette økt fokus på rekkverksfaget.

rekkverkskonferanse

60 personer stilte på den første rekkverkskonferansen. (Foto: Arvid Gjerde AS)

Den første konferansen i sitt slag ble gjennomført på Åndalsnes 17.-18. august.

Her møtte ca 60 deltakere.

Disse kom fra entreprenører, produsenter, konsulentselskap og Statens Vegvesen.

 

Årlig rekkverkskonferanse

– Konferansen er tenkt som årlig foreteelse for alle med interesse for faget. Vi ønsker å skape en arena for kompetanseheving og erfaringsoverføring innenfor denne nisjen, sier daglig leder Marcus Brevik i Arvid Gjerde AS.

Han mener bransjen trenger fokus på kvalitet og beste praksis for å gjøre veiene og arbeidsplassene for de som arbeider langs veiene så trygge som mulig.

Kontrakter, prosesskoder og ny forening

Matteo Pezzucchi, vegdirektoratet

Matteo Pezzucchi fra Vegdirektoratet i et innlegg om ny veileder til rekkverksnormalen.

Årets konferanse satte søkelyset på kontraktsutforming, tildelingskriterier, ny veileder til rekkverksnormalen, konsulentenes utfordring og prosesskoder for rekkverk.

Nyhet i veiledning

En viktig nyhet i den nye veilederen (pdf) er at den tidligere monteringsveiledningen for Vegvesenets standard vegrekkverk i håndbok 267 (og videre V160) er fjernet.

Årsaken er at rekkverksprodusentene here er skal ivareta alle anvisninger knyttet et til montering.

Veilederen gir instruksjoner og grunnlag for:

  • Valg
  • Prosjektering
  • Montering
  • Inspeksjoner
  • Vedlikehold og reparasjoner av rekkverk, endeavslutninger og støtputer.

Veilederen omhandler både permanente og midlertidige rekkverk.

I forbindelse med konferansen ble også Trafikksikkerhetsforeningen stiftet. Den nye bransjeorganisasjonen er tiltenkt rollen som viderefører av konferansen.

Perfekte rammer

– Den uformelle praten mellom innslagene er viktig på konferanser. Rammene for dette var perfekte: Nydelig sommervær, busstur til Trollstigen og omvisning med middag på Norsk Tindesenter, sier en fornøyd Marcus Brevik.