Full kontroll i felten

Med kontroll på tidsrapportering, prosjektoppfølging og dokumentasjon, ser fremtiden lys ut for Tromsøs eldste maskinentreprenør, Thor og Bjørnar Workinn AS.

Thor og Bjørnar Workinn AS kan se tilbake på en lang rekke spennende prosjekter som er utført for både private og offentlige oppdragsgivere siden oppstarten i 1958. Men til tross for en imponerende fortid, er det fremtiden for selskapet som ser lysest ut. En imponerende maskinpark, dyktige ansatte og ikke minst full kontroll på prosjektene gjør Workinn til en svært konkurransedyktig maskinentreprenør.

Selskapet består i dag av 30 ansatte, som har kunnskap, utstyr og erfaring til å utføre ethvert oppdrag. Maskinparken til Workinn har vokst til rundt 30 maskiner.

Annonse

– Vi jobber primært etter anbudsprinsippet. Det innebærer i de fleste tilfeller oppdrag utlyst offentlig. Samtidig påtar vi oss oppdrag for private aktører. Oppdrag som vegbygging, havneutbygging, massetransport, spesialtransport, VA- og tomtearbeid er noe av det vi driver med, sier prosjektleder Kristian Strøm i en pressemelding.

Selskapet opererer primært i Troms, men tar også oppdrag utenfor fylkets grenser.

– De siste årene har vi primært holdt oss i Troms fylke, men historisk sett har bedriften aldri vært redd for å bevege seg ut fra nærområdet. Vi har hatt oppdrag på Svalbard i forbindelse med flyplassutvidelse, i Finnmark i forbindelse med havneutbygging, flyplassutbygging, vegbygging og vindmøllepark. Vi har også hatt oppdrag lengre sør i landet, sier han.

Blant oppdragene bare de siste tre årene, har selskapet gjennomført betydelige prosjekter som; fjernvarmeutbygging på Tromsøya, bygging av molo med bakarealer i Breivika, bygging av molo på Sommarøy, utfylling av molo Skattøya, veiutbygging Grøtsund, utbygging av VVA på Reinøya, inkludert havn, moloer, mudring og frontfyllingsarbeid og grunnarbeid ved Pingvinhotellet UNN Tromsø.

Kontroll på prosjektene

Prosjektene nevnt over er alle betydelige prosjekter som krever stram oppfølging og god dokumentasjon. For å få full kontroll over timeregistrering, prosjektoppfølging og dokumentasjon tok Workinn i bruk datafangstapplikasjonen SmartDok i slutten av 2011.

– Det har hjulpet svært mye i forbindelse med dokumentasjon og kvalitetssikring av flere av våre prosjekter. Når man i tillegg har oppdragsgiver spesifisert i SmartDok er det mulig å oversende all dokumentasjon fortløpende etter hvert som man utfører dokumentasjonen. Det er helt topp, sier en fornøyd prosjektleder.

– For å få god kontroll over registrering av timer, oppfølging av prosjekt og god dokumentasjon var det nesten en nødvendighet å investere i et slikt system, sier Strøm.

– Det har blitt enklere å ha daglig kontroll på det som skjer ute i felten. Bruken av SmartDok har ført med seg fortløpende oppfølging og mer systematisk prosjektregistrering, samtidig har det blitt lettere å kjøre lønn da attesterte timer sendes rett til regnskapskontoret med et tastetrykk, avslutter han.

Praktisk ved nyansettelse

En annen fordel med bruk av SmartDok, som Workinn har oppdaget, er at nyansatte kjenner til løsningen fra før av.

– Vi har mye nytte av SmartDok i forbindelse med nyansettelse av personell. Mange har brukt systemet fra før av og skjønner hva det går ut på. Vi sparer tid på opplæring og vi kan i tillegg få noen tips og triks fra den nyansatte om hvordan bruke løsningen enda mer effektivt, sier logistikkansvarlig Erlend Workinn.