Skal drifte riksveiene i Oslo

Vaktmesterkompaniet AS skal drifte riksveiene og de statlige gang- og sykkelveiene i Oslo de neste fem årene.

Vaktmesterkompaniet AS vant anbudsrunden på veikontrakten 0303 Riksveger Oslo 2016-2021. Kontrakten med Statens vegvesen har en årlig verdi på 72,6 millioner kroner.

– Vi er veldig glad for at vi har fått denne kontrakten, sier administrerende direktør i Vaktmesterkompaniet, Bård Stenberg, i en pressemelding.

Annonse

– I over 80 år har vi levert alt fra gartnertjenester og snøbrøyting, til avfallshåndtering og asfaltering. Vi er stolte av å være Oslos største leverandør av utendørs vedlikehold, forteller Stenberg.

Kontrakten trer i kraft fra 1. september i år, og skal løpe i fem år, med en opsjon på ett år. Vaktmesterkompaniet har tidligere driftet den samme kontrakten, som innebærer renhold, sluktømming, vintervedlikehold, grønt vedlikehold, reparasjoner, asfaltlapping, beredskap og mindre anleggsarbeid.