Slik blir det å være UE hos Nye Veier AS

Også underentreprisene blir store på kjempekontraktene under Nye Veier AS.
Stiller samme UE-krav som Statens vegvesen. Nesten.

Utbyggingssjef i Nye Veier, Tordis Gudrun Vandeskog, uttalte til Anleggsmaskinen i etterkant av Arendalsuka i midten av august at Nye Veier begrenser antall ledd med underentreprenører til to (samme krav som Statens vegvesen).

– Dette betyr at også underentreprisene i de store Nye Veier-prosjektene sannsynligvis blir relativt store, bekreftet Vandeskog.

Annonse

– Hvis de mindre entreprenørene ønsker å jobbe på disse prosjektene, så må de nok posisjonere seg og kanskje inngå samarbeid med andre aktører, sa hun til Anleggsmaskinen.

10 prosent egne ansatte

Men mens vegvesenet nå vil kreve at entreprenørene skal ha enda flere egne ansatte enn dagens krav på 25 prosent, går ikke Nye Veier like langt.

Det nye statlige veiutbyggingsselskapet stiller krav om at 10 prosent av timeverkene må være utført av egne ansatte. Femti prosent av de totale timeverkene innenfor bygg- og anleggsfagene må være utført av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring. Og syv prosent av de totale timeverkene må utføres av lærlinger.

– Har en entreprenør 1000 mann der ute, så skal altså 70 av dem være lærlinger, og det skal være systemer for å følge dem opp, sa Vandeskog.

Må vite hva de driver med

– Det er viktig å få frem at vi skal kun ha seriøse aktører, og vi er ikke interessert i å knytte til oss rene administrative entreprenører. Vi skal ha entreprenører som er gode til å bygge vei. Det er selvfølgelig en risiko involvert med kontrakter av denne størrelsen, så entreprenørene må derfor ha gode kontrollsystemer og vite hva de driver med, sa utbyggingssjefen.