Deler Nordic Crane i to

De to eierne i Nordic Crane Group driver videre hver for seg. En tar øst, den andre vest.

Nordic Crane Group AS eies 50/50 av Kynningsrud AS og Stangeland Gruppen AS. De har nå delt virksomheten, og driver videre hver for seg. Dette skjedde med virkning fra 1. juli 2016.

– Veksten har vært stor. Men synergiene ble ikke slik vi ønsket oss. Geografiske avstander medvirket til at Nordic Crane Group ikke fikk utnyttet ressursene godt nok. Vi tror at deling er den beste løsningen. Derfor har vi valgt å drive selskapene hver for oss i fremtiden, sier de to ekspartnerne i en felles uttalelse.

Annonse

Deler øst og vest

Kynningsrud AS overtar virksomhetene på Østlandet og hele virksomheten i Sverige gjennom morselskapet Nordic Crane Kynningsrud AS.

Stangeland Gruppen AS overtar virksomhetene fra Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge gjennom morselskapet Nordic Crane Stangeland AS.

Beholder navn

Datterselskapene beholder sine navn som i dag og kundene blir ivaretatt som før. Landsomfattende rammeavtaler blir videreført og gjennomføres som kontrakter og avtaler tilsier.

Reforhandling skjer imidlertid i konkurranse selskapene imellom.

Doblet på åtte år

I 2008 valgte Kynningsrud og Stangeland å slå sammen kranvirksomhetene sine i det nystartede morselskapet Nordic Crane Group AS. Eierforholdet var 50/50.

I løpet av åtte år har gruppen nær doblet sin omsetning.

Kynningsrud og Stangeland velger nå å gå tilbake til sitt gamle ståsted. Årsomsetningen vil bli cirka 600 mill. kroner i hver av de nye virksomhetene og antall ansatte vil bli cirka 300 i hver gruppe.

Det vil si tilnærmet like store selskaper.