Svensk styremedlem i Nye Veier AS

– Med valget av Eva Nygren som nytt styremedlem i Nye Veier tilføres styret et viktig nordisk perspektiv når det gjelder kjennskap til ulike styringsmodeller, kontraktsformer og leverandørmarkedet innenfor transportsektoren.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Eva Nygren ble valgt som styremedlem 2. juni på den første ordinære generalforsamlingen i Nye Veier AS.

Annonse

Nygren (født 1955) er utdannet arkitekt fra Chalmers Tekniska Högskola og er medlem i IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Hun har lang ledererfaring både fra offentlig virksomhet og fra konsulentsiden av bygg og anleggsbransjen. Hun har bred erfaring med planleggings- og kontraheringsvirksomhet og god kjennskap til leverandørmarkedet innenfor samferdselssektoren, både i Sverige og internasjonalt.

Nygren har siden 2014 vært ansvarlig direktør for virksomhetsområdet Investering i det svenske Trafikverket. Hun har tidligere vært VD og konsernsjef i Rejlerkoncernen AB (2012-2014), Verkställande direktör (VD) i Sweco Sverige AB (2006-2012) og innehatt flere andre topplederstillinger i Sweco, herunder i den internasjonale delen av Swecos virksomhet. Nygren er styremedlem i bl.a. Ballingslöv International AB (2016-), Troax Group AB (2016-), JM AB (2012-) og Uponor OY (2011-). Nygren vil fratre sin nåværende stilling høsten 2016 og deretter gå over til selvstendig virksomhet innen styrearbeid og rådgivning.

Styremedlemmene Rolf G. Roverud, Dag Morten Dalen, Eli Giske og Harald V. Nikolaisen ble valgt for en ny periode på to år