– HMS-kortet er nøkkelen til enkle oversiktslister

Deadline for elektroniske oversiktslister er få dager unna. SmartDok forteller hvor enkelt det kan gjøres: Elektronisk avlesing av HMS-kort.

– Fredag 1.juli 2016 endres Byggherreforskriftens §15. Er du klar? Endringene innebærer blant annet krav om at mannskapslister skal føres elektronisk, sier Pernille Haugen i SmartDok.

Fødselsdato

Fødselsdato eller D-nummeret til alle som utfører arbeid på bygg- og anleggsplassen skal oppføres i denne oversiktslisten.

Annonse

– Vi har løsningen klar som tilfredsstiller myndighetenes krav. Vår elektroniske løsning er enkel å bruke fremfor manuell føring av mannskapslister, sier salgssjef Per Tore Hansen i en pressemelding fra SmartDok.

Les dette hvis du insisterer på å fortsette å bruke manuelle lister.

Skal motvirke misbruk av HMS-kort

Endringene i loven har tre hovedhensikter:

  • Motvirke misbruk av HMS-kort
  • at oversiktslistene skal vise rett identitet for den som faktisk utfører arbeid
  • effektivisere byggherrens kontroll og Arbeidstilsynets tilsyn.

Gode erfaringer med kortleser

– Vi og våre kunder har hatt god erfaring med ID06-løsningen vår i Sverige, som på mange måter er veldig lik denne. I Norge har vi hatt en løsning for elektronisk Byggekortleser på markedet i lang tid, så dette er ikke noe nytt for SmartDok, sier salgssjefen.

– For å tilpasse oss endringene i Byggherreforskriftene var det kun snakk om minimale endringer for å tilfredsstille kravene. Om du trenger en løsning kjapt, er det bare å ta kontakt med oss, lover han.

SmartDok er Norges mest brukte timeregistrerings- og dokumentasjonsløsning i bygg- og anleggsbransjen.

Skjerper krav til HMS-kort

Regjeringen skjerper kravene til HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Nå får også verneombud, byggherre og andre med HMS-ansvar mulighet til å kontrollere om arbeidstakernes kort er gyldige – såkalt sanntidskontroll.

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet er svært viktig for Regjeringen, og bygg, anlegg og renhold er bransjer hvor utfordringene er spesielt merkbare. Vi utvider derfor muligheten til sanntidskontroll av HMS-kort slik at også private med ansvar for helse, miljø og sikkerhet kan kontrollere om kortene er gyldige, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Regjeringens pressemelding.

Slurv med HMS-kort

Alle som arbeider i disse bransjene skal ha et synlig HMS-kort på seg når de er på arbeidsplassen. Det slurves det for ofte med.