Kun elektronisk avfallsdeklarering

Fra 1. mai i år var det ikke lenger mulig å bruke papirskjema til deklarering av farlig avfall. Nå er det nettet som gjelder.

Vi har tidligere skrevet om nettbasert avfallsdeklarering, som ble lansert av Miljødirektoratet og Statens strålevern i mai i fjor. Med dette nye, elektroniske og forenklede systemet skulle det endelig bli det slutt på å sende inn tungvinte papirskjemaer til myndighetene. Likevel har det vist seg å være vanskelig å få bedrifter til å ta det nye systemet i bruk. Fra 1. mai i år har de altså ikke lenger noe valg. Papirmølla er nå historie.

avfallsdeklarering.no

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og gjenvinning i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), levner liten tvil om hva MEFs medlemsbedrifter nå må gjøre.

Annonse

– Fra nå av må alle som har plikt til å deklarere farlig avfall besøke avfallsdeklarering.no og gå gjennom en prosedyre for å tildele rettigheter for deklarering. Bedriften kan deklarere avfallet selv, eller gi fullmakt for deklarering til et avfallsselskap de har avtale med, forklarer han.

PAPIRLØST Den nye, nettbaserte løsningen skal gjøre avfallsdeklareringen mye enklere enn tidligere. Papirbunkene blir historie.

PAPIRLØST Den nye, nettbaserte løsningen skal gjøre avfallsdeklareringen mye enklere enn tidligere. Papirbunkene blir historie.

– Avfallsforskriften krever at alle bedrifter som genererer farlig avfall, deklarerer dette avfallet før det sendes videre i verdikjeden. Dette innebærer at også entreprenører som har avtale med en avfallsbedrift om henting av farlig avfall på byggeplass må på nett og tildele fullmakt for deklarering før de kan sende avfallet ut fra byggeplassen.

Må våkne opp

Huse-Fagerlie forteller at på langt nær alle aktører har tatt dette i bruk. Nå må de våkne opp, for ikke å risikere bøter.

– Status 1. mai var at de fleste avfallsselskaper som har et profesjonelt forhold til farlig avfall har tatt i bruk det elektroniske systemet. Samtidig er det kun noen få prosent av avfallsbesitterne i Norge som har gjort det samme; kun drøyt 1000 bedrifter av et estimert antall på 23 000, sier han.

– Våre bedrifter er nå simpelthen nødt til å ta dette i bruk. Den nye løsningen er dessuten både enklere og mer brukervennlig enn det papirbaserte systemet, lover han.

For mer informasjon, gå inn på avfallsdeklarering.no.
Brukerstøtte hos Miljødirektoratet – tlf: 951 61 748.