Kjøper mobil asfaltfabrikk

Skanska investerer i en topp moderne mobil asfaltfabrikk for å posisjonere seg til store fremtidige infrastrukturprosjekter.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

200 tonn asfalt i timen

– Dette er den beste mobile asfaltfabrikken i Norge. Ingen andre mobile fabrikker i Norge er så moderne, effektive og miljøvennlige som denne, sier Stig Lindland, adm. direktør i Skanska Asfalt.

Annonse

Anlegget kan produsere opp mot 200 tonn asfalt i timen. Ny teknologi gjør at fabrikken har minimale utslipp til miljø, samt at den tillater stor bruk av resirkulert asfalt, ifølge Skanska.

Topp moderne

Asfaltfabrikken ble kjøpt nytt av Feiring Asfalt i 2013, og selger Trygve Ollendorff innrømmer at han selger anlegget med blandede følelser.

– Planen var at denne fabrikken skulle levere til E6 ved Eidsvoll, men da Alpine gikk konkurs ble det ikke noe av. Det er en topp moderne asfaltfabrikk som fremstår som helt ny, og jeg er sikker på at Skanska vil bli fornøyd med investeringen.

Med den nye asfaltfabrikken vil Skanska posisjonere seg til store fremtidige infrastrukturprosjekter. (Foto: Skanska).

Med den nye asfaltfabrikken vil Skanska posisjonere seg til store fremtidige infrastrukturprosjekter. (Foto: Skanska).

Store prosjekter

Asfaltfabrikken er spesialtilpasset store infrastrukturprosjekter og forsterket i forhold til de kvaliteter som benyttes på norske veier med høy trafikkbelastning. Den står i dag på Eidsvoll og vil i første omgang betjene det lokale markedet der. Det er påmontert hjul på alle enheter og Skanska vil flytte verket til fremtidige store veiprosjekter.

Steinar Myhre, konserndirektør i Skanska Anlegg, forteller at investeringen er en del av Skanskas strategiske satsning mot store komplekse samferdselsprosjekter.

– Når prosjektene blir større, stilles det høyere krav til produksjonskapasitet på asfalt. Dette anlegget gjør at vi ikke trenger å være avhengig av andre leverandører når vi skal konkurrere om de store infrastrukturprosjektene som blir utlyst av Nye Veier og Statens vegvesen i årene som kommer